Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 9 | 2024

Landelijke Inspiratiedag ‘Van opgave naar DOEN’

Hoe kom je van een maatschappelijke opgave naar actie die impact maakt? Hoe pak je dat aan? Deze vragen stonden centraal op deze Landelijke Inspiratiedag voor regio’s die bezig zijn met een Regio Deal 4e of 5e tranche. Vanuit het gehele land kwamen medewerkers van regio’s en van het Rijk bijeen om zich met deze vragen bezig te houden. 

Landelijke Inspiratiedag ‘Van opgave naar DOEN’ | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Beeld: Nadine van den Berg

Minister De Jonge bezoekt Midden-Brabant

Op maandag 11 maart 2024 bezocht demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken enkele Regio Deal-projecten in Midden-Brabant. Zo ging hij onder meer langs bij Mindlabs Tilburg, de startup Let'sDoGoods en Smart Port Waalwijk. De Regio Deal van Midden-Brabant bestaat uit acht innovatieprojecten waarbij ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal staat. 

Minister De Jonge bezoekt Midden-Brabant | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Minister De Jonge ervaart bij werkbezoek hoe Midden-Brabant inzet op brede welvaart - Midpoint Brabant

Beeld: fotograaf Erald van der Aa

Regio Deal Utrecht Vitale Wijken bezoekt Den Haag Zuidwest

Regio Dealteam Utrecht Vitale Wijken bezocht in februari Den Haag Zuidwest om te leren over de aanpak en successen van deze Regio Deal. De opgaves in Den Haag Zuidwest zijn vergelijkbaar met die van de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove in de regio Utrecht. De aanpak is in ieder wijk net weer anders en daarom leerzaam op bij elkaar in de keuken te kijken. Hoe organiseert Den Haag Zuidwest bijvoorbeeld de buurtontmoetingen en hoe evalueerden zij de Regio Deal die in 2023 afgerond werd? Het bezoek begon bij buurthuis Allekanten, een centrale locatie die een belangrijke rol speelt in de buurtgemeenschap van Den Haag Zuidwest.

Regio Deal Utrecht Vitale Wijken bezoekt Den Haag Zuidwest | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Investeren in de regio: €384,6 miljoen voor 22 nieuwe Regio Deals

22 Regio’s ontvangen in totaal 384,6 miljoen euro extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de Regio Deals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin.

Investeren in de regio: €384,6 miljoen voor 22 nieuwe Regio Deals | Nieuwsbericht | Elke regio telt

3e slide social post overzicht van de 22 geselecteerde Regio Deals 5e ronde

Slotevent Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Op 5 februari organiseerde Regio Deal bodemdaling Groene Hart hun slotevent. In de periode 2019 t/m 2023 voerde de Regio Deal diverse projecten uit om bodemdaling tegen te gaan. Demissionair minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam tijdens het event een magazine in ontvangst. Daarin staan de resultaten en handelingsperspectieven beschreven die de 27 Regio Deal-projecten hebben opgeleverd.

Slotevent Regio Deal bodemdaling Groene Hart | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Ministeries maken nader kennis met Regio Deal De Waddeneilanden

Op woensdag 10 en donderdag 11 januari 2024 ging een delegatie van afgevaardigden van verschillende ministeries naar Ameland om nader kennis te maken met Regio Deal De Waddeneilanden. Centraal tijdens het bezoek stond kennisuitwisseling over de Regio Deal De Waddeneilanden en onderlinge kennismaking als bouwsteen voor de verdere samenwerking.

Ministeries maken nader kennis met Regio Deal De Waddeneilanden | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Kamerbrief uitwerking Elke regio telt!

Op 1 maart is de verdere uitwerking van de kabinetsreactie op Elke regio telt! naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin wordt beschreven hoe de basis voor een langjarige aanpak wordt gelegd om op duurzame wijze toe te werken naar vitale en leefbare regio’s. Dat is aanvullend op de al bestaande inzet op de kwaliteit van wonen, werken en leven in heel Nederland, zoals het kabinet dat doet met de Regio Deals.
Er zijn drie lijnen:

  1. het herijken van de beleids- en investeringslogica;
  2. het ontwikkelen van bouwstenen voor langjarige regionale toekomstagenda’s; 
  3. het versterken en verstevigen van de relatie tussen Rijk en regio.

Voor de tweede lijn was al gestart met het voorbereiden van regiodialogen in de vijf voorbeeldregio’s die genoemd zijn in het rapport Elke regio telt!. Hier zijn nog vijf andere regio’s aan toegevoegd. 

Lees hier de hele brief over de verdere uitwerking rondom Elke regio telt!

Beeld: ©Raad voor de leefomgeving en infrastructuur / Illustratie Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving (cover rapport 'Elke regio telt!')

Nieuws uit Regio Deal De Waddeneilanden

Samenwerking Planbureau Fryslân en Regio Deal De Waddeneilanden

Planbureau Fryslân voert de komende jaren een lerende evaluatie uit voor Regio Deal De Waddeneilanden. Dat bezegelden beide partijen eind februari met een overeenkomst. De lerende evaluatie helpt bij de verantwoording van de uitvoering van Regio Deal De Waddeneilanden en maakt eventuele bijsturing mogelijk door middel van tussentijdse reflectie.

Samenwerking Planbureau Fryslân en Regio Deal De Waddeneilanden | Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Nieuws uit Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Career Boost; aanjager van innovaties en nieuwe samenwerkingen in de regio Drechtsteden 

Ruim 70 bedrijven-, onderwijs en overheidspartners binnen Smart Delta Drechtsteden kregen op 9 februari het goede nieuws dat ze een bijdrage van € 25 miljoen ontvangen uit de 5e tranche Regio Deals. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan projecten uit de Regio Deal 3e tranche. Een van die projecten is Career Boost. Bedoeld om bedrijven te helpen om jonge professionals te vinden en te binden aan hun bedrijf en tegelijkertijd innovaties aan te jagen. Veel werkgevers uit de regio doen mee. Zij bieden studenten van hogescholen uit de omgeving en het ROC Da Vinci College boeiende stages, innovatieve opdrachten en bijzondere samenwerkingen aan, waarmee zij hun carrière een boost kunnen geven.

https://www.smartdeltadrechtsteden.nl/career-boost-aanjager-van-innovaties-en-nieuwe-samenwerkingen-in-de-regio-drechtsteden

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

Mensen met kanker weer laten genieten van eten

Hoe kun je gezond en lekker eten als je reuk en smaak zijn aangetast? Veel oncologische patiënten hebben hier last van. Daarom organiseert Ziekenhuis Gelderse Vallei samen met het Toon Hermans Huis Ede en het Van Lodenstein College kookworkshops speciaal voor deze groep mensen. De kookworkshops vallen onder het thema Voeding en gezondheid van de Regio Deal Foodvalley.

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/actueel/mensen-met-kanker-weer-laten-genieten-van-eten

Bedrijvenmeetnetwerk Regio Foodvalley krijgt mogelijk vervolg en uitbreiding

De Tweede Kamer heeft op 6 februari een motie aangenomen om in kaart te brengen of het mogelijk is het bedrijvenmeetnetwerk in Regio Foodvalley voort te zetten en daarbij te bekijken hoe een methode met benchmarking kan bijdragen aan de reductie van stikstofemissies. Daarnaast is het verzoek aan de regering om te onderzoeken of het mogelijk is om soortgelijke meetsystemen uit te breiden in andere delen van het land.

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/actueel/bedrijvenmeetnetwerk-regio-foodvalley-krijgt-mogelijk-vervolg-en-uitbreiding

Nieuws uit Regio Deal Groningen Noord

‘Hier gaan we nooit meer weg’

Selwerd is een van de noordelijke wijken waar al sinds 2018 wijkvernieuwing plaatsvindt. Fred en Jannie Pelster streken in 1970 neer in de wijk, die toen nog maar net gebouwd was. Ze hebben alle hoogte- en dieptepunten in de wijk meegemaakt. Nu wonen ze in een nieuwe seniorenflat en gaan er nooit meer weg.

‘Hier gaan we nooit meer weg’ - Groninger verhalen - Wijkvernieuwing Groningen

De wethoudersjas uit

De Hoogte en de Indische zijn twee van de wijken in Groningen-Noord. Carine Bloemhoff is wijkwethouder in deze wijken. Vorig jaar ging ze ‘op stage’. Ze stond er voor de klas en bracht er de nacht door. Haar belevenissen hield ze bij in een dagboek.

De wethoudersjas uit - Groninger verhalen - Wijkvernieuwing Groningen

Nieuws uit Regio Deal Maritiem cluster kop van Noord Holland

Scholingsvouchers post-hbo Energietransitie

Vanuit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en het Ontwikkelfonds van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) zijn 12 scholingsvouchers beschikbaar gesteld voor de post-hbo Energietransitie. De vouchers bieden de mogelijkheid tot kosteloos om- en bijscholen in de regio. Deze opleiding van Inholland Academy in Schagen start in september 2024 en bereidt studenten voor om als professional aan de slag te gaan binnen de energietransitie. 

Post-hbo Energietransitie mogelijkheid om gratis te volgen - Regio Deal (kopregio.nl)

Nieuws uit Regio Deal Noordoost-Brabant

Databehendige mkb’ers, algen in veevoer en smikkelen van eetbaar groen

Wat hebben deze onderwerpen met elkaar gemeen? Het zijn nieuwe projecten in onze regio die door Regio Deal Noordoost Brabant worden ondersteund. Met deze extra projecten gaan ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners een extra impuls geven aan Goed leven, Fijn wonen en Anders Werken in Noordoost-Brabant.

https://www.rnob.nl/nieuws/databehendige-mkbers-algen-in-veevoer-en-smikkelen-van-eetbaar-groen

Conferentie gaat boost geven aan internationale aanpak voedselverspilling

Op 18 en 19 juni 2024 vormt Veghel twee dagen lang hét verspillingsvrije brandpunt van de wereld. Zo’n 300-400 stakeholders uit binnen- en buitenland verzamelen zich aan de Noordkade om zich te buigen over de volgende stappen in de aanpak van voedselverspilling. In Nederland én daarbuiten. Met als doel: de helft minder voedsel verspillen in 2030. De conferentie ‘Towards Halving Food Waste in Europe’ wordt georganiseerd door de Stichting Samen tegen Voedselverspilling als trekker van het Circular Food Center.

Nieuws uit Regio Deal Noordoost-Fryslân

Ambitie: topregio van Noord-Nederland

Vanuit de Versnellingsagenda, Regio Deal Noordoost-Fryslân, zijn meer dan 130 projecten gesubsidieerd. De vier gemeenten in Noordoost-Fryslân hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 bekend te staan als de topregio van Noord-Nederland. De regio werkt hinerin samen aan de kwaliteit van leven: voor het hier en nu maar zeker ook voor de latere generaties. De regio bruist ook dit jaar van energie en is nog niet klaar. Stichting Qop, aanjagers van de Versnellingsagenda geeft jaarlijks een magazine uit. De tweede editie is nu ook online te lezen: https://issuu.com/qopkoppeltkansen/docs/magazine_qop_digitaal

De visie van jongeren op de digitale leefwereld vertaald naar een speelfilm.

Onlangs ontving het project Influencer een subsidie vanuit Regio Deal Noordoost-Fryslân. Twee regionale filmmakers gaan samen met jongeren aan de slag om hun kijk op de digitale wereld vast te leggen. Hoe is sociaal is deze wereld en welk effect heeft deze wereld op de jeugd? De makers hebben als doel dat de film  in klaslokalen wordt getoond en wie weet is het dan hét gespreksonderwerp aan de keukentafel. In februari is gestart met de eerste opnamedagen. De première vindt plaats op 6 juni 2024, hierna volgt een dorpentour in de regio. Meer dan 40 jongeren uit de regio zijn betrokken bij het maken van of spelen in de film.

https://qop.nl/een-film-met-impact/

Nieuws uit Regio Deal Noord-Limburg

Stap binnen in de Toekomst van Future Food

Ervaar gezonde voeding, ontdek de kracht van samenwerking en maak kennis met innovaties en nieuwe producten in de Future Food Experience op Brightlands Campus Greenport Venlo.
Bij een bezoek aan de Future Food Experience stap je in een 360 graden videobeleving. Tijdens de ‘reis’ worden je gedachten even gereset, je zintuigen geprikkeld en ontdekt wat er gebeurt als je anders durft te denken én te doen.

Future Food Experience | Regio Noord-Limburg (rn-l.nl)

Nieuws uit Regio Deal North Sea Port District

Inspiratie over de grens 

Een gezelschap van gemeente-, rijks- en provincieambtenaren werd op vrijdag 23 februari 2024 uitgenodigd voor een inspiratiebezoek in het North Sea Port District. Het bezoek vond plaats aan het dorp Doornzele, onderdeel van gemeente Evergem, niet ver over de Vlaams-Nederlandse grens. Het dorp is een mooi voorbeeld van een koppelingsgebied, zoals die ook in de Regio Deal North Sea Port District worden ingezet.

Actueel - Economic Board Zeeland

Nieuws uit Regio Deal Oost-Groningen

Oost-Groningen Geld-Geletterd

Het project Oost-Groningen Geld Geletterd, met financiering door Regio Deal Oost-Groningen, is een prachtig initiatief dat steeds meer vorm krijgt met onder andere een inspirerende postercampagne voor jongvolwassenen. De campagne is er op gericht om de jonge doelgroep bewust maken van de schuldenproblematiek en hen aanmoedigen om tijdig hulp te zoeken bij hun geldzaken. Naast de postercampagne worden banktalkshows gehouden in alle Oost-Groningse gemeenten.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7165655456001048577

Door Geldzorgen Geraakt 

Wanneer mensen grote geldzorgen hebben, functioneren ze slecht. Wanneer je basisbehoeften als drinken, slapen, niet op orde zijn, gaat daar veel aandacht heen voordat je verder kunt. Geldzorgen raken werknemers én werkgevers. Het doel van het project “Door Geldzorgen Geraakt” van o.a. VNO-NCW Noord is om werkgevers handreikingen te geven over hoe ze schuldenproblematiek bij hun werknemers kunnen herkennen en hen kunnen helpen bij het oplossen van deze problemen.

https://www.linkedin.com/posts/regiodeal-oost-groningen_door-geldzorgen-geraakt-leon-rijfkogel-van-activity-7166419505965969408-d-l4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Nieuws uit Regio Deal Parkstad Limburg II

Regio Deal Parkstad Limburg II in één beeld

Zie afbeelding hierboven.

Eerste ronde Regio Deal Parkstad Limburg II investeert vooral in veiligheid en leefbaarheid

De Rijksbijdrage van 25 miljoen euro voor de Regio Deal Parkstad Limburg II om de komende jaren te investeren in de brede welvaart in de regio Parkstad is in een eerste ronde vooral ingezet om de veiligheid in aangewezen focusgebieden in de regio te verbeteren en om de leefbaarheid in de kernen Ubachsberg en Schinveld in het landelijk gebied te verbeteren. Verder wordt, met de eerdere Regio Deal in gang gezette, aanpak ‘intensivering Kansrijke Start’ en de ‘VoorzieningenWijzer’ voortgezet en starten twee projecten in het kader van grensoverstijgende samenwerking. In de eerste ronde wordt ongeveer 5 miljoen euro besteed. De resterende financiële middelen worden in de loop van volgend jaar bestemd.

https://www.parkstad-limburg.nl/regio-deal-parkstad-limburg-ii-van-start

Nieuws uit Regio Deal Stedendriehoek

Circulaire Fabrieken

Artech Rubber, Bakkerij Fuite, Clear Polymers, Lagemaat, Leadax: vijf innovatieve bedrijven uit de regio, die mede dankzij bijdragen uit het project Circulaire Fabrieken succesvol aan de circulaire weg timmeren. Na de zomer nodigen we een volgende groep maakbedrijven uit de Regio Stedendriehoek uit om mee te doen aan het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken.

Regio Stedendriehoek | Circulaire Fabrieken

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

In Apeldoorn is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) gestart, een initiatief van de Politieacademie, Universiteit Twente, gemeente Apeldoorn en Saxion. Drie werkpakketten binnen het CVD worden mede gefinancierd vanuit de Regio Deal. ‘Het CVD lijkt los te staan van andere Regio Deal-projecten, maar raakt juist aan alles’, zegt Mark Dorenbusch van Saxion.

Regio Stedendriehoek | Centrum Veiligheid en Digitalisering

Nieuws uit Regio Deal Veluwe

Natuurversterking: cursus Natuur op je park

Eén van de initiatieven van het programma Vitale Vakantieparken is het versterken van de biodiversiteit op en rond vakantieparken. Het oppakken van natuurversterking in kleine stappen kan al een groot effect teweegbrengen. Dit doen we op verschillende manieren: door onderzoek, natuurinclusieve ontwerpen, financiële voordelen van groen, plantdagen, brandveiligheid en natuur en de cursus Natuur op je Park. Op deze 3-daagse cursus leren parkeigenaren hoe de natuurwaarde op het terrein verhoogd kan worden. Al 50 parken hebben meegedaan. Parkeigenaren passen hierdoor steeds meer streekeigen beplanting toe.

Cursus Natuur op je park is van start (vitalevakantieparken.nl)

Natuur op je park | Vitale vakantieparken

Publicatie: Het Groene Doen loont!

Onderzocht is wat de financiële meerwaarde van natuur op het vakantiepark is, m.a.w. wat levert meer natuur op het park - op korte én lange termijn. En wat blijkt: de overtuiging dat natuur duur is, wordt ontkracht. De gast is merendeels bereid meer te betalen en natuurlijk beheer bespaart tijd en kosten. Je leest het in Het Groene Doen loont!

Nieuws uit Regio Deal ZaanIJ ll

Investeren in kansen en keuzes voor vrouwen

In Amsterdam-Noord zijn veel vrouwen niet financieel zelfstandig. Deze vrouwen (en hun kinderen) hebben minder kansen en keuzemogelijkheden in hun leven. Financiële afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Vanuit de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen investeren wij in projecten en activiteiten die deze vrouwen financieel zelfstandiger en weerbaarder maken. Zodat zij meer vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Zo hebben we samen met vrouwenplatformen en meidengroepen uit de buurt een centrum ontwikkeld waar meiden en vrouwen uit Noord kunnen bouwen aan hun weerbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling. Met het geld vanuit de Regio Deal bekostigen we de activiteiten.

Nieuw in Noord: meiden- en vrouwencentrum Vrouw aan het IJ - Gemeente Amsterdam

Nieuws uit Regio Deal Zuidoost Friesland

Roadshow langs de raden

De afgelopen tijd trok de Regio Deal Zuidoost Friesland met een “roadshow” langs de gemeentehuizen.  De gemeenteraden werden door leden van het Regiobestuur bijgepraat over de projecten binnen de Regio Deal. Daarnaast zorgde Ymko Braaksma vanuit Planbureau Fryslân voor de duiding van de invloed van deze projecten op de brede welvaart. 

https://www.regiodealzuidoostfriesland.nl/actueel/roadshow-langs-de-raden/

Filmreeks Regio Deal Zuidoost Friesland

Periodiek maakt Regio Deal Zuidoost Friesland filmpjes over de projecten. Dit doen zij samen met collega’s van de partnerorganisaties én de mienskip. De deal is nu drie jaar onderweg en er worden steeds meer projecten gerealiseerd. Dat betekent ook een mooie filmreeks van alle projecten. 

Het filmpje burgerparticipatie is inmiddels Engels ondertiteld, omdat er vanuit een Europees samenwerkingsverband vraag was om dit filmpje met best practices in Portugal te vertonen.

https://www.regiodealzuidoostfriesland.nl/actueel/filmreeks-regio-deal-zuidoost-friesland/

Nieuws uit Regio Deal Zuid-Limburg

Landschapspark Grenzeloos Bocageland Zuid-Limburg

Het Grenzeloos Bocageland is een oud cultuurlandschap met een uniek mozaïek van landschaps-, erfgoed- en natuurwaarden. Gelegen in de grensstreek van België en Zuid-Limburg vormt het een bijzondere regio. Het Bocageland staat onder druk door toenemende en extreme weersomstandigheden, het verlies van zeldzame flora en fauna en onzekerheden rondom landbouw. Bovendien wordt het intensieve recreatieve gebruik als belastend ervaren. Gemeenten over de grenzen heen werken samen met als doel een duurzame ontwikkeling van het gebied. Hiervoor zullen o.a. de middelen uit Regio Deal Zuid-Limburg worden ingezet.

http://www.rlhv.be/landschapspark-grenzeloos-bocagelandschap-parc-paysager-bocage-sans-frontieres

Internationalisering arbeidsmarkt

Een van de doelen binnen de programmalijn ‘internationale arbeidsmarkt’, onderdeel van Regio Deal Zuid-Limburg, is het ontwikkelen van een Euregionale portal. Tijdens een mini-conferentie op 22 februari, werd de website welcometomaastrichtregion.com gelanceerd. Deze website bundelt alle informatie voor internationals, grenswerkers, studenten en werkgevers en verwijst bezoekers door naar de juiste partners. De website beheert tevens een career portal met Engelstalige vacatures voor hoger opgeleiden. Met de lancering van deze website start tevens direct een doorontwikkelingsfase van de career portal naar een euregionale career portal waar bezoekers in één oogopslag alle vacatures vinden binnen de Euregio Maas-Rijn (binnen 1 uur reisafstand). Mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Zuid-Limburg.

https://welcometomaastrichtregion.com/

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.