Slotevent Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Op 5 februari organiseerde Regio Deal bodemdaling Groene Hart hun slotevent. In de periode 2019 t/m 2023 voerde de Regio Deal diverse projecten uit om bodemdaling tegen te gaan. Demissionair minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam tijdens het event een magazine in ontvangst. Daarin staan de resultaten en handelingsperspectieven beschreven die de 27 Regio Deal-projecten hebben opgeleverd.

Door de zakkende bodems in het Groene Hart waren en zijn nieuwe invalshoeken nodig voor onder andere de agrarische sector, wegenonderhoud en de fundering van woningen. De 27 projecten van de Regio Deal liepen uiteen. Van het experimenteren met natte teeltproducten, tot aan het zoeken naar oplossingen voor funderingsproblemen, het inzetten van nieuwe bouwtechnieken en lichte ophoogmaterialen voor wegen. 

Tijdens het slotevent gingen alle partijen die meewerkten aan de verschillende projecten binnen de deal in gesprek over de opgedane kennis, inzichten en resultaten. 

Het  magazine met de opbrengsten van de Regio Deal lees je hier.