Contact

Hebt u een vraag of opmerking naar aanleiding van de inhoud van deze website? Via dit contactformulier kunt u een vraag of opmerking doorgeven aan het programma Regio Deals van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als uw bericht daar aanleiding toe geeft, nemen we binnen enkele werkdagen contact met u op. Daarvoor is het wel van belang dat u uw naam of tenminste uw e-mailadres invult. 

Uw gegevens worden na behandeling van uw vraag of opmerking uit privacy-overwegingen verwijderd.

Contactformulier Regio Deals

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *