Home

Het gaat pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Die pakken we op door gebruik te maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen.

Daarom werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Dit doen zij door Regio Deals te sluiten.

Het kabinet Rutte IV heeft 900 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Regio’s financieren mee naar draagkracht en de omvang van de Regio Deal. De nieuwe Regio Deals betreffen plattelandsgebieden, steden en hun omgeving, en de regio’s aan de grens. Elke regio telt.

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën. Die gaan over meerdere beleidsterreinen tegelijk en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het creëren van banen, de leefbaarheid van een gebied of het bevorderen van veiligheid.

De Regio Deals geven regio’s, in nauwe samenwerking met het Rijk, nieuwe kansen voor de toekomst. Zij versterken de kracht van het gebied en dragen bij aan een samenleving met veerkracht. Een samenleving waar mensen zich thuis voelen en klaar zijn voor de toekomst. Zo verhogen we samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en kennisinstellingen de ‘brede welvaart’.