Minister De Jonge bezoekt Midden-Brabant

Op maandag 11 maart 2024 bezocht demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken enkele Regio Deal-projecten in Midden-Brabant. Zo ging hij onder meer langs bij Mindlabs Tilburg, de startup Let'sDoGoods en Smart Port Waalwijk. De Regio Deal van Midden-Brabant bestaat uit acht innovatieprojecten waarbij ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal staat. 

Beeld: fotograaf Erald van der Aa

Proeftuinen

Met de proeftuinen ‘Duurzaamheid’ en ‘Leefbaarheid en welzijn’ werken ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen in de regionale organisatie Midpoint Brabant. De proeftuinen bieden een innoveer- en experimenteeromgeving om te werken aan echt nieuwe oplossingen en systeeminterventies. Smart Port Waalwijk, de zero emission binnenhaven van de toekomst, is daar een voorbeeld van. Digitalisering en AI (vanuit onder meer het Tilburgse innovatiedistrict Spoorzone) versnellen de missies binnen de proeftuinen. Inzet daarbij zijn een verhoging in de arbeidsproductiviteit in het midden- en kleinbedrijf, ondernemerschap met maatschappelijke impact en ondersteuning van ondernemers om tot duurzame bedrijfsvoering te komen.

MindLabs Tilburg

Bij MindLabs in het jonge innovatiedistrict Spoorzone van Tilburg werd minister De Jonge ontvangen door Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, en Bas van der Pol, voorzitter stuurgroep Regio Deal Midden-Brabant en wethouder Stedelijke ontwikkelingen economie. Eind september 2023 opende MindLabs de deuren naar een inspirerend centrum, waar onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de toepassingen van technologie en AI ontdekken en inbedden in de samenleving. Hier worden projecten opgepakt die directe invloed op de maatschappij hebben, van gezondheidszorg tot aan defensie. Studenten worden voorbereid op de arbeidsmarkt en innovatie binnen het onderwijs wordt gestimuleerd.

Onder de noemer Startups for Society oftewel Impact Startups wordt ondernemen met een maatschappelijke meerwaarde gestimuleerd. Niels Hermus van startup Let’sDoGoods vertelde hoe hij samen met dak- en thuislozen sokken ontwerpt, maakt én doneert (buy one, donate one). Zo helpen zij met unieke sokken mensen aan kansen op werk en herstel. Deze projecten worden ondersteund met Regio Deal-middelen.

Smart Port Waalwijk

Ook bracht de minister een bezoek aan het Ecopark Waalwijk. Sascha Ausems, burgemeester en wethouder Frank Spierings vertelden dat het Ecopark een afgewerkte voormalige stortplaats is waar nu duurzame energie wordt opgewekt. Met vier windturbines, zonnepanelen en een biovergistingsinstallatie worden duizenden huishoudens voorzien van stroom of groen gas.

Op het bedrijventerrein in Waalwijk wordt de binnenhaven van de toekomst ontwikkeld: Smart Port Waalwijk, de eerste 100% duurzame binnenhaven van Nederland. Bij duurzaamheid draait het om de samenhang van energie, klimaat en circulaire economie. Dit prominente Regio Deal-project draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in Waalwijk en omgeving door een uitstootvrije logistieke keten van aanvoer, overslag en distributie van goederen. De regio Tilburg-Waalwijk is één van de logistieke hotspots van ons land.

Twee Regio Deals

In de regio Midden-Brabant lopen twee Regio Deals: de deal Midden-en West-Brabant (2020-2024) en Midden-Brabant (2023-2027).

De eerste, die eind 2024 afloopt, richt zich op het versterken van het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie, onderhoudssector en logistiek. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen aan 17 innovatieprojecten om het economisch ecosysteem te versterken met een centrale rol voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast beoogt de deal een arbeidsmarkt te realiseren waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Het Rijk investeerde 10 miljoen euro in deze deal. 

De tweede deal, die in november 2023 is gestart, zet Midden-Brabant in op mensgerichte innovatie voor succesvol ondernemerschap via de proeftuinen ‘Duurzaamheid’ (een economie met circulaire materialen, minder afval, sluitende logistieke ketens en duurzaam vervoer) en ‘Leefbaarheid en welzijn’ (meer gezonde en gelukkige burgers in beter leefbare woonwijken en een (be)leefbaar Brabants landschap). Voor deze Regio Deal is 12,5 miljoen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.