Zeeuws-Vlaanderen telt!

Op 15 mei bracht minister Hugo de Jonge een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Dit bezoek maakt onderdeel uit van een serie regionale werkbezoeken in het kader van Elke Regio Telt!. Er werd gesproken over Elke regio telt, de inzet van Regio Deal en NOVEX-gebied North Sea Port District en het belang van ‘over de grens kijken voor samenwerking’.

Elke regio telt

Bij aankomst in Zaamslag, een dorp in de gemeente Terneuzen, werd minister Hugo de Jonge ontvangen door Jurgen Vervaet, de wijkwethouder in Terneuzen, bij de hervormde kerk. Hier zijn veel vrijwilligers actief, die de minister een rondleiding gaven door de kerk. Achterin de kerk werd teruggeblikt op de succesvolle regiodialoog van 7 en 8 maart, waar onderwerpen als wegtrekkende jongeren, kwetsbaarheid door een eenzijdige arbeidsmarkt, basisvoorzieningen die steeds minder goed bereikbaar worden en grensoverstijgende samenwerking besproken werden. Zeeuws-Vlaanderen was de eerste regio van tien regio’s waar een dialoog plaatsvond als onderdeel van het traject Elke regio telt. De burgemeesters van Zeeuws-Vlaanderen Eric Merriënboer (Terneuzen), Marga Vermue (Sluis), Ilona Jense-van Haarst (Hulst) en gedeputeerde van Zeeland Harry van der Maas spraken met de minister over hun visie op het vervolg en de uitwerking van Elke regio telt. 

In het rapport Elke regio telt! is geconstateerd dat er onwenselijke verschillen tussen regio’s zijn. Nu wordt toegewerkt naar een langjarige programmatische aanpak voor regio’s, met aandacht voor regionale verschillen, zodat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is.

Goede samenwerking

Vanuit Zaamslag verplaatste het gezelschap zich per bus naar Sluiskil. Zij reden langs verschillende projecten in Terneuzen waar aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid gewerkt wordt: de uitbreidingswijk Othene met een nieuwe ontsluitingsweg, de binnenstad van Terneuzen waar het verouderde woningbestand wordt aangepakt en de nieuwe zeesluis in Terneuzen - één van de grootste in Europa – die eind 2024 in gebruik wordt genomen en van groot economisch belang is voor het North Sea Port District.  Ondertussen werd er gesproken over de lopende Regio Deals in Zeeland, met name over de net gestarte Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht en kwetsbaarheid’ en de strategische samenwerking in de regio met Vlaanderen binnen het NOVEX North Sea Port District.

In Sluiskil, het eindpunt van de busrit, onthulde minister De Jonge op feestelijke wijze een informatiebord van het toekomstige Parkgebied Het hart van Sluiskil. Dit project is onderdeel van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen en wordt met een voedselbos een groen verbindingsgebied tussen de vernieuwde dorpskern en de industriezones. Het park zal wandel- en fietsrecreatie in de natuur bieden. Dit park maakt onderdeel uit van een breder groen netwerk in dit grensoverschrijdende havengebied. Zo wordt gewerkt aan een bijzondere en leefbare grensregio.

Het North Sea Port District

Het North Sea Port District (NSPD) is een Vlaams-Nederlandse economische groeiregio in het hart van de EU met een sterke zeehaven, een belangrijk industrieel cluster en een grootstedelijk en hoogopgeleid achterland met unieke natuur. Grote grensoverschrijdende opgaven in energietransitie, circulaire economie, mobiliteit, logistiek & transport en leefbaarheid vragen verdergaande duurzame eenwording. Daarom is district aangewezen als grensoverschrijdend NOVEX-gebied waarbij ook Vlaanderen betrokken is.

Regio Deals

Het programma Regio Deals is bedoeld als aanjager en impuls voor regionale samenwerking en de versterking van brede welvaart in regio’s in heel Nederland. In Zeeuws-Vlaanderen komen veel opgaves bij elkaar. Met de onlangs gestarte Regio Deal North Sea Port District worden bijvoorbeeld drie sleutelopgaven in het NOVEX-gebied North Sea Port District aangepakt: een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, het aantrekken van talent en het vergroten van de bereikbaarheid van voorzieningen. Dit is nodig om inwoners te behouden en aan te trekken voor de regio. De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen kijkt ook naar het behouden van inwoners, belangrijkste hierbij is dat de Regio Deal 'van onderop' tot stand komt en uitgevoerd wordt. Inwoners en andere betrokkenen worden gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met hun omgeving.

Meer over Elke Regio Telt

Meer over Regio Deal NSPD

Meer over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Meer over NOVEX-gebied NSPD