Zeeuws Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is een rurale regio met de meeste zonuren van Nederland en een bourgondische levenshouding. De regio is sterk gericht op de landbouw, petrochemie en toerisme en kent een aantal specifieke ingewikkelde demografische uitdagingen. De belangrijkste vraag: Hoe houd je met teruglopende inwonersaantallen de leefbaarheid in de regio op niveau?

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

Zeeuws-Vlaanderen kent specifieke opgaven op het snijvlak van economie, ecologie en sociale cohesie. Een gebied met uitdagingen als het gaat om voorzieningen, onderwijs en zorg. Bovendien is het een grensregio waar specifieke zaken spelen rondom wet- en regelgeving en toegankelijkheid van zorg- en onderwijsvoorzieningen over de grens. Voor de landbouwsector spelen zorgen om de zoetwatervoorziening en verduurzaming als specifieke regionale transitieopgaven. Doel van deze Regio Deal is het versterken van de sociale structuur en cohesie van het gebied door inwoners, bedrijven en organisaties.

Ambitie en aanpak

De ambitie: een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. De brede welvaart - het welbevinden - is toegenomen en inwoners worden én voelen zich actief betrokken bij ontwikkelingen in de regio en zijn in staat uitdagingen op te pakken. Het belangrijkste aan deze Regio Deal is dat die 'van onderop' tot stand komt en uitgevoerd wordt. We stellen inwoners en andere betrokkenen in staat om zelf aan de slag te gaan met hun omgeving.

Partners en investering

De projecten komen van stakeholders vanuit de regio. Het zijn projecten die gedragen worden door de omgeving met een gedeeld 'eigenaarschap': dat is belangrijk voor de continuïteit. Ook richten de projecten zich op het in positie brengen van betrokken om zèlf aan de slag te gaan met problematiek, waardoor naar verwachting op termijn de hulp van de overheid minder nodig zal zijn. Vertegenwoordigers uit de streek van de vier thema's, de 'streekholders', nemen daarom ook plaats in het Programmasecretariaat.

Primaire projectpartners zijn de Economic Board, de gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen, Veere en Kapelle en de Provincie Zeeland.

Met de Regio Deal wordt in totaal 20 miljoen geïnvesteerd in de regio (bijdrage van het Rijk: 7,5 miljoen).

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van deze Regio Deal Zeeuws Vlaanderen