Stedelijk gebied Appingedam
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Elke regio telt nr 8 | 2023

Het jaar 2023 is omgevlogen: we kijken terug op een succesvol jaar vol positieve resultaten van Regio Deals. Alleen al in deze nieuwsbrief kan je meer lezen over de start van een nieuw keuzevak op het mbo in Den Helder, de resultaten van de Regio Deal Fruitdelta en nieuwe plannen van de SPARK Campus in Den Bosch. Verder zijn in 2023 veertien nieuwe deals gesloten! Met elkaar werken we samen om de leefbaarheid in regio’s te verbeteren. Regio Deals helpen daarbij, maar zoals ook in het rapport Elke regio telt staat, is er meer nodig. Daar zijn we hard met onze collega’s voor aan het werk. 

Ook in 2024 gaan we daarom weer vol energie aan de slag.  Begin 2024 wordt een volgende stap gezet in de plannen rondom Elke regio telt en worden de vijfde tranche Regio Deals bekend. Best een spannende tijd dus, voor ons én voor de regio’s. Maar dat aandacht, goed luisteren en constructief samenwerken met regio’s essentieel is, is overduidelijk. Daar gaan we zeker mee door!

We wensen je fijne feestdagen en een gezond 2024!

Het programmateam Regio Deals

29 voorstellen voor nieuwe Regio Deals

Van 7 juli tot en met 31 oktober konden regionale partners voorstellen indienen voor een Regio Deal in de vijfde ronde. In totaal zijn er 29 ingediend. Het Rijk heeft hiervoor €384,6 miljoen beschikbaar gesteld. Regio’s dragen zelf ook financieel bij. Met de Regio Deals versterken Rijk en regio de kwaliteit van wonen, werken en leven. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. En dat is nodig, want eerder bleek uit het rapport ‘Elke regio telt’ dat het Rijk te lang heeft geïnvesteerd in gebieden die al sterk waren, waardoor er onwenselijke verschillen tussen en in regio’s zijn ontstaan. Met de Regio Deals investeren we daarom in gebieden die een extra impuls kunnen gebruiken.

29 voorstellen voor nieuwe Regio Deals | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Rob Poelenjee

Regionale brede welvaart verder toegenomen al blijven de verschillen groot

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, maar deze is niet gelijk verdeeld over gemeenten. Over de periode 2015-2022 is de brede welvaart doorgaans toegenomen, ook in gemeenten met een lagere brede welvaart in vergelijking met andere gemeenten. Dit blijkt uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Lees het artikel op de website van het CBS

Grenslandconferentie 2023 goed voorbeeld van sterke samenwerking in de grensregio

Op 6 december 2023 vond de vijfde Grenslandconferentie plaats in De Vereeniging in Nijmegen. Op deze conferentie werd de Grenslandagenda voor 2024 vastgesteld en gesproken over de doelen en verkenningen voor de komende tijd in samenwerking met Noordrijn-Westfalen. Grenzeloze samenwerking zorgt voor leefbare en aantrekkelijke steden en dorpen, voor meer veiligheid en voor bloeiende bedrijven, en niet in de laatste plaats voor banen. Deze jaarlijkse conferentie is een bijeenkomst waarin kennisuitwisseling en netwerken centraal staan en wordt georganiseerd.

Lees het artikel op de website van Regio’s aan de grens

Beeld: ©Eveline van Elk

Nieuws uit Regio Deal Foodvalley

Laatste jaar Regio Deal Foodvalley van start

Regio Deal Foodvalley heeft inmiddels drie van de vier jaar erop zitten. Drie jaar lang is er door onderzoekers, ondernemers en overheden samen gewerkt aan een versnelling naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Veel projecten lopen op schema en leveren steeds meer inzichten en resultaten op. Een aantal projecten verdienen nog wat aandacht. Lees meer in de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2023.

Dubbelinterview over onderzoek naar leefstijl en darmkanker

Twee onderzoekers van Universitair Medisch Centrum Utrecht en Wageningen University & Research vertellen in een dubbelinterview hoe Regio Deal Foodvalley hun samenwerking heeft versterkt. Daardoor zijn de wetenschappelijke data van beide instellingen gebundeld, waardoor gedetailleerder onderzoek kan worden gedaan naar leefstijl en darmkanker.

Lees hier het interview met dealmakers Anne May en Fränzel van Duijnhoven

Gezond onderweg

Ook bracht Regio Deal Foodvalley alle partijen samen in de zoektocht naar een gezonder voedselaanbod onderweg. Uit eerder onderzoek blijkt dat weggebruikers graag een gezondere keuze zouden hebben als ze op de weg zitten. In twee sessies zijn acties voor een positieve verandering geïnventariseerd.

Lees meer over de gezamenlijke zoektocht  

Nieuws uit Regio Deal FruitDelta-Rivierenland

Na drie jaar Regio Deal werd het net opgehaald. Wat een prachtige parels zijn er tevoorschijn gekomen! 31 initiatieven in Rivierenland die dankzij geld en energie van de Regio Deal zijn waargemaakt of versneld.
Op 17 november sloot de Regio Deal samen af en vierden ze de resultaten, samen met projectleiders, bestuurders en andere betrokkenen. Mérie van Zandwijk-Rijnberk maakte een prachtig kunstwerk dat die resultaten symboliseert. Dat kunstwerk reist vanaf nu de regio door, om zo de resultaten zichtbaar te maken in Rivierenland.

Prachtige resultaten na 3 jaar Regio Deal (fruitdelta.nl)

Nieuws uit Regio Deal Groningen-Noord

Kansrijk Oosterparkwijk: ‘van moet naar moed’

Kansrijk Groningen is een intensief en succesvol project dat nu ook in de Oosterparkwijk van start gaat. In dit project worden bewoners die rond het bestaansminimum leven en met meerdere problemen kampen, geholpen door een buddy met ervaringskennis. De buddy’s helpen de bewoners regie op hun leven terug te krijgen. Daarbij staat de vraag  ‘Wat wil jij?' centraal.

Kansrijk Oosterparkwijk: ‘van moet naar moed’ | Gemeente Groningen

Nieuws uit Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Start nieuw keuzevak op het mbo: 3D Printsupport

De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland investeert in onderwijs. Onderwijs dat goed aansluit bij de vragen vanuit het bedrijfsleven. Dit schooljaar was de start van het keuzevak 3D Printsupport in het mbo, bij onderwijsorganisatie Vonk. Om studenten binnen de regio Kop van Noord-Holland kennis te laten maken met nieuwe maritieme technologieën. Het gaat dan om keuzevakken waar drones, xr/vr en 3d-printing aan bod komen.

Lees verder op kopregio.nl
Lees hier meer over de kracht van maritieme innovatie (Interview programmamanager METIP)
Hilde van der Meer, commissioner van de Netherlands Foreign Investment Agency, bezoekt METIP

Waterstoftrainingen van start: kennis als drijvende kracht voor energie-innovatie

Op 30 november 2023 startte de waterstoftraining voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs met 75 enthousiaste deelnemers. In 2024 volgen nog 3 scholingsdagen. De waterstoftrainingen sluiten aan op de groeiende behoefte aan expertise in de opkomende waterstofsector. Deze trainingen zijn een goede voorbereiding op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de verschuiving naar duurzame energiebronnen.

Lees meer over deze waterstoftrainingen
Lees ook over de waterstofwindmolen en de toekomstige waterstofpijplijn in de Wieringermeer

Nieuws uit Regio Deal Midden- en West-Brabant

In het Regio Deal-project ‘Leisure for a better Society’ ontwikkelt de regio Midden-Brabant de Van Gogh Homeland Biënnale. De eerste van deze tweejaarlijkse manifestaties vindt plaats in 2026. Joost Melis Van Gogh Homeland: “We willen bewoners en bezoekers van Brabant de grote uitdagingen van onze tijd op een toegankelijke en attractieve manier laten ervaren. Met Van Gogh Homeland zoeken we een gezonde balans tussen idylle en vooruitgang voor het Brabantse landschap waar Vincent 150 jaar geleden zijn inspiratie vond. Dit doen we vanuit de geest van Nederlands grootste meester.”
De expo kent zeven thema’s: groen & biodiversiteit, water, mobiliteit, landbouw, stedelijkheid, industrie en menselijkheid. De eerste designsessies zijn inmiddels gestart.  

Van Gogh Homeland gestart met designsessies voor Biënnale 2026 - Midpoint Brabant

Nieuws uit Regio Deal Noardwest-Fryslân

Ambities centraal tijdens Regio Deal Dag Noardwest-Fryslân

Regionale samenwerking biedt kansen en mogelijkheden. Hierover spraken bestuurders, beleidsbepalers en andere betrokkenen op 29 november in Harlingen. Namens de aanwezige bestuurders trapte burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke de Regio Deal Dag af. “Een vitale economie, goede kwaliteit van leven en zorg voor onze omgeving staan centraal in de deal. De komende vijf jaren zijn veelbelovend en bieden unieke kansen.” Dat de kracht van samenwerking tussen verschillende overheden werkt, kwam naar voren in het verhaal van directeur-generaal Arne van Hout (ministerie van BZK). Dit werd bevestigd door hoogleraar Aleid Brouwer van de RUG en Marjan van der Feen, programmadirecteur bij QOP in Noordoost-Fryslân, waar in 2018 een Regio Deal werd getekend.

Lees hier de LinkedInpost van de programmamanager

Nieuws uit Regio Deal Noordoost Brabant

SPARK Campus wil impuls geven aan biobased bouwen

Broedplaats voor mensen die meer willen weten van techniek, waar professionals hun techniekkennis en -vaardigheden verder kunnen ontwikkelen én kraamkamer voor nieuwe, duurzame bouwmaterialen. Dat is SPARK Campus in een notendop. SPARK in ’s-Hertogenbosch is het grootste open innovatielab op gebied van bouw en techniek van Nederland. Binnen de huidige Regio Deal geeft SPARK een impuls aan techniekontwikkeling en ketensamenwerking.

https://www.rnob.nl/nieuws/spark-campus-wil-impuls-geven-aan-biobased-bouwen

Puzzelen met stikstofruimte

Bestaande patronen doorbreken, vertrouwen verdienen en vooral vlot stappen vooruit blijven zetten. Dat zijn de basisvoorwaarden om complexe onderwerpen waar partijen met elkaar op vastlopen verder te brengen. Marlies Kampschreur, programmamanager van het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’, en Niki Thewissen, koppelteamlid vanuit de gemeenten, kijken enthousiast terug op een ‘botsproef’ die onlangs is uitgevoerd in het kader van het stikstofvraagstuk in de regio Noordoost-Brabant.

https://www.rnob.nl/nieuws/puzzelen-met-stikstofruimte

Circular Food Center gaat voor één miljard minder verspilling

In 2030 1 miljard kilo minder voedsel verspillen in Nederland. Dat is de ambitie van het Circular Food Center in Veghel. Dankzij ondersteuning vanuit de huidige Regio Deal Noordoost Brabant is dit nieuwe nationale kennis- en ontmoetingscentrum op gebied van voedselverspilling al aardig op weg. 

https://www.rnob.nl/nieuws/circular-food-center-gaat-voor-een-miljard-kilo-minder-verspilling

Nieuws uit Regio Deal Noordoost-Fryslân

Wat is de nut en noodzaak van de Regio Deals? Wat brengen ze de regio’s? Regio Deal Noordoost-Fryslân vroeg het samen met Marjan van der Feen (programmadirecteur QOP en secretaris Regioboard) aan Natalie Burgers (programmadirecteur Programma Regio Deals) en Gertine de Gunst (dealmaker Programma Regio Deals Fryslân, Waddeneilanden en Twente). 

Lees hier meer over de projecten van de QOP

Nieuws uit Regio Deal Noord-Limburg

Podcast: jongeren en het rechte pad

In de driedelige podcast ‘Kijk Niet Weg’ komen jongeren en professionals aan het woord. Ze spreken over ronselen van jongeren, middelengebruik, rijden onder invloed en de rol van omgevingsfactoren. Op verzoek van acht samenwerkende gemeenten sprak journalist Lubert Priems met ervaringsdeskundigen over ondermijning.

Onderzoek naar warme groentelunches op basisscholen

Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe en te weinig kinderen hebben een gezond eetpatroon. Ook de kennis over waar ons voedsel vandaan komt en waarom gezond eten belangrijk is neemt steeds meer af. Daarom start Kokkerelli, Kids University For Cooking, vanuit het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid van Brightlands Greenport Venlo met warme groentelunches op drie basisscholen in de regio Noord-Limburg.

Onderzoek warme groenterijke schoollunches

College Provincie Limburg te gast op de Regiodag Noord-Limburg

Dinsdag 21 november 2023 kwamen de acht colleges van de Regio Noord-Limburg bij elkaar op de Regiodag. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten was te gast op deze bestuurdersdag. Deze dag stond in het teken van kennismaking en ontmoeting. De gesprekken gingen over regionale thema’s zoals kennisinfrastructuur, jeugd en talent, veiligheid en vitale gemeenschappen én de raakvlakken daarvan in het nieuwe provinciale coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt’.

Lees meer over de Regiodag Noord-Limburg

Nieuws uit Regio Deal Oost-Groningen

Een beter toekomstperspectief door samen met inwoners te werken aan een mooi en beter dorp. Het Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal is een prachtig voorbeeld van een project waarin meerdere doelstellingen van Regio Deal Oost-Groningen samen komen. Het Dorpsbedrijf is een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. En hiermee dragen ze tegelijkertijd bij aan een mooie en betere buurt.

Lees meer over het Dorpsbedrijf levendig Musselkanaal.

Nieuws uit Regio Deal Parkstad Limburg

Samenwerken en kennisdeling van belang bij uitvoering Regio Deal

Eind december worden de eerste middelen aan projecten toegekend. Hiermee wordt gebiedsgericht geïnvesteerd in de brede welvaart van de inwoners van buurten en wijken in de regio, daar waar dat het meest nodig is. Belangrijk is dat er ook partijen klaar staan om vorm en inhoud te geven aan de uitvoering. In het netwerk van partners Brede Maatschappelijke Coalitie Parkstad hebben zich al meer dan zestig partijen verbonden aan deze Regio Deal. Het delen van kennis en ervaring gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van conferenties rondom Brede Welvaart zoals op 6 november over o.a. het instrument Regio Deal in de context van het adviesrapport aan het Rijk ‘Elke Regio Telt’.

Regionale kansenagenda’s nodig om brede welvaart te vergroten.

Nieuws uit Regio Deal Twente

Minister enthousiast over veelzijdig techniekonderwijs in Twente: “De aanpak op het vlak van techniekonderwijs in Twente is hartstikke goed”

Op uitnodiging van Twente Board bracht Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, op 14 november een werkbezoek aan basisschool de Telgenborch in Almelo en Twents Carmel College in Oldenzaal. Het centrale thema? Een veelzijdige kennismaking met Techniekonderwijs in de regio Twente. De minister ging in gesprek met het programmateam Talent van Twente Board, directeuren, docenten en projectleiders over technologie als basisvaardigheid/kerndoelen in het onderwijs. Haar conclusie mocht er zijn: “Ik zie in Twente ecosystemen waarin verschillende partijen en professionals elkaar weten te vinden zodat zij elkaar versterkend aan alle doelen voor techniekonderwijs kunnen samenwerken. De aanpak op dit vlak in Twente is hartstikke goed.”

Leerlingen vroegtijdig interesseren voor techniek is ook een van de aandachtspunten in de nieuwe Regio Deal Twente. Dat is namelijk hard nodig, omdat de vraag naar technisch geschoolde mensen, zowel praktisch- als theoretisch opgeleid, de komende jaren steeds verder toeneemt.  

Minister enthousiast over veelzijdig techniekonderwijs in Twente: “De aanpak op het vlak van techniekonderwijs in Twente is hartstikke goed”

Nieuws uit Regio Deal ZaanIJ

Taskforce Tuttifruttidorp: sneller ingrijpen door betere samenwerking

De regio ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam-Oost en Oostzaan) verandert snel. De verschillen tussen bestaande en nieuwe wijken zijn steeds duidelijker te zien. Net als de verschillen tussen bestaande en nieuwe bewoners. Via de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen investeren de regiogemeenten in die wijken die echt extra aandacht verdienen. Zodat iedere bewoner profiteert van de kansen die de regio biedt. Een van de projecten in dit kader is Taskforce Tuttifruttidorp. Tuttifruttidorp is een wijk in Amsterdam-Noord. Door intensievere samenwerking op buurtniveau maken we het makkelijker om vroegtijdig in te grijpen bij zorg- en veiligheidsproblemen.

Nieuws uit Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Geslaagde ontwikkelmarkt in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via de leerwerkbedrijven in de regio.

Geslaagde ontwikkelmarkt in Middelharnis

Samenwerken voor regionale welvaart

Op donderdag 23 november vond het Werkatelier Delta Dreamers plaats bij Inholland Rotterdam. Een dynamische werksessie waarin studenten van de opleidingen HBO-Rechten en Business Studies samenwerkten met ondernemers, ambtenaren van betrokken gemeenten en docenten-onderzoekers van Hogeschool Inholland. Voortkomend uit de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta is het project gericht op het stimuleren van brede welvaart in de regio, met specifieke aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Samenwerken voor regionale welvaart

Provincie bezoek Regio Zuid-Hollandse Delta

Op 27 november bracht het directieteam van provincie Zuid-Holland een bezoek aan de regio Zuid-Hollandse Delta. De ontmoeting tussen het directieteam van de provincie en de directeuren van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard,  Nissewaard, Voorne aan Zee en waterschap Hollandse Delta vond plaats in het STC/Campus Green Technology in Brielle. Tijdens een rondleiding door de Campus werden de nieuwe onderwijsruimten bekeken, die door de regionale samenwerking gefinancierd zijn. Ook werd de DTP (Digital Twin Prototype = digitale simulatie fysiek productieproces) en de Oefenfabriek bezocht.

provincie-bezoekt-regio-zuid-hollandse-delta/

Werkzaamheden Hitsertse kade in Zuid-Beijerland zijn gestart

De werkzaamheden op de Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland zijn gestart. Een mooie mijlpaal waar inwoners, leden van de werkgroep Hitsertse Kade en gemeente erg blij mee zijn. Aan de kade worden de steigers vervangen. Er wordt een sanitair gebouw geplaatst en er komt een uitkijktoren. De werkzaamheden zijn gepland voor de maanden november en december 2023. In het voorjaar van 2024 volgt dan de feestelijke opening.

Werkzaamheden-hitsertse-kade-in-zuid-beijerland-zijn-gestart/

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio Deals. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen, over de nieuwsbrief of over de Regio Deals en de nieuwe tranche, contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Regio Deals. Omdat elke regio telt.