Regio Deals leveren tastbare resultaten op

Het gaat pas echt goed met Nederland als het overal goed gaat, in alle regio’s. Daarom zijn de afgelopen jaren 46 Regio Deals gesloten die bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en werken in de verschillende regio’s van ons land. Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van deze deals.

Resultaten

In totaal zijn 46 Regio Deals gesloten, waarvan er inmiddels 7 zijn afgerond. Door heel het land zijn veel projecten opgezet om de leefbaarheid te vergroten. Een greep uit de resultaten: de inzet van extra werkconsulenten om kwetsbare werkzoekenden aan een baan te helpen, het versterken van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, het oprichten van creatieve broedplaatsen en techniekhubs om talenten uit de regio te verbinden aan het bedrijfsleven en proeftuinen met een natuur-inclusieve aanpak. Op cultureel en educatief gebied is onder andere een museum over Van Gogh geopend en helpt het project Tijd voor Toekomst scholen hun aanbod te verbreden, te verbeteren en verrijken. Ook geven energiecoaches advies over het verduurzamen van woningen, worden vakantieparken op de Veluwe verduurzaamd en ontmoetingsruimten gecreëerd in wijken en dorpen om de sociale cohesie te verhogen. Het overzicht met resultaten is hier per deal te lezen.

Onderzoeken

Regio Deals hebben een lerend karakter. Daarom zijn onlangs twee onderzoeken gestart, in de zomer van 2024 worden de bevindingen verwacht. Eén onderzoek richt zich op de zogenaamde rode draden en effectieve interventies hierop binnen de Regio Deals: bepaalde vraagstukken komen – op hoofdlijnen – terug in veel Regio Deals. Denk aan innovatie en economie, bereikbaarheid van voorzieningen, woningbouwopgaven, betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, gezondheids- en welzijnsvraagstukken. Het andere onderzoek richt zich op de werking en de meerwaarde van het instrument Regio Deals, welke lessen uit de Regio Deals gehaald kunnen worden en wat effectieve en wellicht minder effectieve interventies zijn geweest.

Direct naar de Voortgangsrapportage 2023