Kamerbrief voortgangsrapportage 2023 Regio Deals

Jaarlijks wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van lopende Regio Deals via een voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage over 2023 geeft een totaaloverzicht van alles wat er in Regio Deals loopt.