Kabinet zet in op betere spreiding rijkswerkgelegenheid over Nederland

Het kabinet wil de rijkswerkgelegenheid beter spreiden over het land. Het belang van de regio gaat een grotere rol spelen in de besluitvorming en de coördinerende en adviserende rol van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt versterkt. Dit schrijft minister De Jonge (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Deze aanpak is een van de acties waarmee het kabinet de kwaliteit van wonen, werken en leven in heel Nederland wil vergroten. Die aanpak werd eerder aangekondigd in de kabinetsreactie op het vorig jaar verschenen rapport ‘Elke regio telt!’. In dat rapport concludeerden de onderzoekers dat door jarenlange beleidskeuzes van het Rijk onwenselijke verschillen tussen en in regio’s zijn ontstaan.

Beeld: ©© Hans Roggen
Het DUO-gebouw in Groningen

Minister De Jonge: “De verschillen tussen de regio’s in Nederland zijn te groot. Jarenlang hebben we vooral met een Haagse blik naar huisvesting gekeken, waardoor er meer rijksdiensten in de Randstad terecht zijn gekomen en er te weinig rijkswerkgelegenheid is in de provincies buiten de Randstad. Efficiency gaf vaak de doorslag, terwijl dat niet het enige is dat telt. Er zijn ook andere belangen, zoals de aanwezigheid van het Rijk in de regio, nabijheid en zichtbaarheid van het Rijk voor de inwoners van de regio. Dit moet anders. Daarom gaan we met alle collega’s in het kabinet en samen met de regio’s de rijksdiensten beter spreiden over het héle land. Met deze nieuwe aanpak zetten we een belangrijke stap en gaat het belang van de regio voortaan zwaarder wegen bij locatiekeuzes.’’

Naar een betere spreiding van de Rijksoverheid

Om te zorgen voor een betere spreiding, gaat het belang van de regio een grotere rol spelen bij keuzes voor nieuwe locaties van rijksdiensten. Het kabinet gaat in kaart brengen wat regio’s willen, wat zij kunnen bieden en wat zij – nu en in de toekomst – nodig hebben. Daarnaast wordt de coördinerende en adviserende rol van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie versterkt. Iedere minister is zelf verantwoordelijk voor de spreiding van zijn of haar organisatie, maar de minister van BZK gaat voortaan adviezen geven over locaties voor nieuwe rijksdiensten of bij forse uitbreiding van rijkswerkgelegenheid. In het advies brengt de minister van BZK mogelijkheden in kaart voor samenwerking tussen regio’s en ministeries.


Vanuit zowel het Rijk als de regio zullen soms extra inspanningen nodig zijn om stappen vooruit te zetten. Als in een bepaalde regio bijvoorbeeld niet gelijk voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om een specifieke rijksdienst te huisvesten, kan de oplossing zijn om in de beginfase extra in te zetten op hybride werken. Een mogelijke oplossing is vervolgens om samen te werken met onderwijsinstellingen en actief te werven onder afstuderende jongeren in die regio.


Het kabinet wil stimuleren dat meer mensen uit de regio bij het Rijk gaan werken en vice versa, bijvoorbeeld via gerichte arbeidsmarktcommunicatie. Medewerkers uit de regio kunnen zo hun perspectief inbrengen bij de totstandkoming en uitvoering van beleid en medewerkers van het Rijk weten zo beter wat er in provincies speelt. Voor een sterkere binding met bestuurders en inwoners in de regio is het belangrijk dat de Rijksoverheid dichtbij en zichtbaar is.

Rapport ‘Elke regio telt!’

Een betere spreiding van de Rijksoverheid is onderdeel van de bredere aanpak om de kwaliteit van wonen, werken en leven in heel Nederland te versterken. In het rapport ‘Elke regio telt!’ constateerden de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur een toename van onwenselijke verschillen tussen Nederlandse regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen voor zorg, onderwijs, infrastructuur en werkgelegenheid. Bij het maken van beleid moet de nadruk niet alleen liggen op doelmatigheid, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en leefomgeving in alle delen van Nederland met oog voor de regionale verschillen. Een grotere rol voor het regiobelang bij de locatiekeuze van rijksdiensten sluit hierbij aan.

Lees hier de volledige Kamerbrief over de aanpak spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid.