Adviesrapport Rli, ROB en RVS Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's

Regio’s in Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar. Verschillen in bijvoorbeeld landschap en regionale cultuur geven Nederland karakter, maar veel andere verschillen tussen regio’s zijn onwenselijk.  Het tegengaan hiervan vergt stevige veranderingen in het rijksbeleid. Het rapport is op 27 maart 2023 overhandigd aan minister Bruins Slot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.