Regio Deal North Sea Port District in Zeeland van start

De Regio Deal North Sea Port District is op 25 september ondertekend in Terneuzen tijdens een feestelijk moment. Deze Regio Deal richt zich op het versterken van het havengebied in Zeeland door te investeren in een schone en gezonde omgeving, in de bereikbaarheid van het gebied en in het aantrekken en behouden van talent voor de arbeidsmarkt. Deze Regio Deal is één van de veertien nieuwe deals uit de vierde ronde. Op 1 november geeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het officiële startsein voor alle Regio Deals uit de vierde tranche. In totaal heeft het kabinet €900 miljoen gereserveerd voor Regio Deals in deze kabinetsperiode.

Minister De Jonge: Dit internationale havengebied is de economische motor van Zeeland. Er liggen hier enorme kansen voor de werkgelegenheid. Maar we zien ook dat er op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzame energie nog veel moet gebeuren. Met deze Regio Deal zetten we daarom in op een aantrekkelijke en gezonde omgeving voor inwoners en bedrijven. Mooi om zo aan een sterke regio te werken.

Regio Deal NSPD

In de Regio Deal North Sea Port District is de ambitie om het havengebied, dat strekt van Vlissingen en Borsele in het noorden en via Terneuzen tot over de grens naar Zelzate, Evergem en Gent in het zuiden, schoner en gezonder te maken. Naast de Regio Deal loopt in het gebied ook een NOVEX-traject. Daarmee wordt ingezet op de fysieke en ruimtelijke opgaven, denk hierbij aan het vervoer van goederen van en naar het havengebied en het verduurzamen van het woningaanbod. De Regio Deal richt zich in bredere zin op het aantrekkelijk maken van de omgeving, bijvoorbeeld door groene bufferzones tussen woongebieden en de haven aan te brengen, het mogelijk maken van grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Terneuzen en Gent en het versterken van het aanwezige onderwijs. Het doel is hierbij om inwoners te behouden en aan te trekken voor de regio. Lees hier verder voor meer informatie over deze Deal.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Over Regio Deals

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen zodat er wordt geïnvesteerd in een gebied waar het goed wonen en werken is.

Dit kabinet heeft in deze kabinetsperiode €900 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Voor de vierde tranche is €284,2 miljoen beschikbaar. De vijfde ronde is nu geopend. Tot en met dinsdag 31 oktober 2023 kunnen regio's een aanvraag indienen. Voor deze tranche is in totaal €384,6 miljoen beschikbaar. Voor 2024 heeft het kabinet €216,6 miljoen gereserveerd voor een nieuwe ronde Regio Deals.