Drie adviesraden, Rli, RVS en ROB brengen hun advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit

Op 27 maart 2023 overhandigden de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)  en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) hun adviesrapport Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volgens het rapport zijn de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland groot en nemen ze toe. Het beleid van het kabinet zou zich moeten richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet volgens de onderzoekers bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in elke regio van Nederland. 

Minister Bruins Slot: 'Het resultaat is een gedegen analyse van een hoogst actueel onderwerp: de problematische regionale verschillen in welvaart en welzijn en de rol die de overheid daarbij speelt. Met een titel die de inzet van deze instituten en mijn eigen inzet bondig samenvat: elke regio telt. Ik zie het als een belangrijke opdracht voor het kabinet en mezelf als minister om de verbinding tussen overheid en samenleving te herstellen. Om ervoor te zorgen we dat we meer oog hebben voor heel Nederland. Het gaat hier om de toekomst van deze gebieden en de mensen die er wonen. Om de gemeenschapszin en de leefbaarheid die onder druk staan. Om de afstand die mensen voelen tot Den Haag. Hier ligt een opdracht voor het kabinet en voor ons allemaal. Omdat elke regio telt en omdat het pas goed met Nederland gaat, als het overal in Nederland goed gaat. We komen snel met een kabinetsreactie.' 

Lees meer over het rapport of download het adviesrapport van Rli, ROB en RVS (pdf, 5,9 MB)