Regio en Rijk volop in gesprek tijdens Regio Deal-dagen

In oktober organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verspreid over het land vier Regio Deal-dagen, bedoeld om regionale partners te informeren over de vierde tranche Regio Deals.

Zo’n 250 deelnemers, ambtenaren en bestuurders van gemeente en provincie, ondernemers en andere professionals, namen deel aan de Regio Deal -dagen.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Jeroen Liebers, Studio 38c
Deelnemers geanimeerd in gesprek tijdens de Regio Deal-dag op 5 oktober in Arnhem

De bijeenkomsten vonden plaats in respectievelijk Tilburg, Arnhem, Den Haag en Assen, om zoveel mogelijk regionale partijen in de gelegenheid te stellen een bijeenkomst bij te wonen. Tijdens de bijeenkomsten werden regionale partners geïnformeerd over de vierde tranche Regio Deals, waar partijen tot 15 november een propositie voor in kunnen dienen via RVO.nl.

Na een plenaire inleiding met onder andere een korte presentatie door programmadirecteur Regio Deals Natalie Burgers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties konden deelnemers verschillende themasessies bijwonen over onder andere brede welvaart en de governance van Regio Deals. Daar was ook volop ruimte om vragen te stellen.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Jeroen Liebers, Studio38c
Peter van 't Hoog van de Provincie Gelderland beantwoordt vragen van dagvoorzitter Henk Jan Bierling (BZK) tijdens de Regio Deal-dag in Arnhem

Themasessies

In de themaessie 'Brede welvaart: breed beschouwen en keuzes maken' stond het toepassen van het brede welvaartskader bij het opstellen van een regionaal streefbeeld centraal. Het stimuleren van de brede welvaart is een belangrijk uitgangspunt van de Regio Deals. Daarmee wordt het verhogen van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers bedoeld.

Tijdens de themasessie verzorgden het Planbureau voor de Leefomgeving en THRIVE Institute presentaties. Bekijk de presentaties:

In de themasessie 'Samenwerken in een Regio Deal' werden de 'lessons learned' besproken uit het Governance Lab Regio Deals. Goede samenwerking is cruciaal in Regio Deals omdat regionale overheden samen met kennis- en culturele instellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties een integrale aanpak ontwikkelen die past bij de opgave én het DNA an het gebied. Bekijk de geleerde lessen uit het Governance Lab:

Tijdens de themasessie `Wat mag het kosten, financiering van de Regio Deals' konden deelnemers vragen stellen aan en ervaringen delen met verschillende financieel specialisten. De experts schoven aan in thematische groepjes rond Verantwoording specifieke uitkering, Staatssteun en Cofinanciering om vragen te beantwooren over o.a. de kassiersfunctie en de financiën, de SiSa-systematiek, cofinanciering in middelen / in natura en het betrekken van commerciële partijen bij de regiodeal. Deze opzet gaf deelnemers de gelegenheid kennis te maken met de diverse onderwerpen, tips en ervaringen te delen en nieuwe contacten aan te gaan. Er zijn geen uitgebreide presentaties verzorgd. Wel delen we graag per subthema nog een aantal handige links:

Verantwoording specifieke uitkering

Staatssteun

Het staatssteuncluster van het ministerie van BZK beantwoordde vragen over en benadrukte hoeveel het staatssteunrecht juist mogelijk maakt. Daarbij was de belangrijkste boodschap: neem bij het bedenken van het project ook meteen de staatssteunmogelijkheden mee. Dit kan achteraf voorkomen dat u een project moet aanpassen in de uitvoeringsfase. Over het onderscheid tussen niet-economische activiteiten en economische activiteiten werden ook meerdere vragen gesteld. Dit kan ook van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag. Meer informatie hierover kunt u terugvinden bij het Kenniscentrum Europa Decentraal. Ook bij de Veelgestelde vragen op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland vindt u aanvullende informatie over staatssteun

Cofinanciering

Tevreden

Met de deelnemersaantallen per Regio Deal-dag variërend tussen de 55 en 85, kijkt programmadirecteur Regio Deals Natalie Burgers van het ministerie van BZK tevreden terug op de dagen: “We hebben de Regio Deal-dagen georganiseerd om partijen in regio’s te ondersteunen bij het uitwerken van hun Regio Deal-voorstel. Uit het aantal aanmeldingen blijkt wel dat daar dankbaar gebruik van gemaakt is. We wilden de Regio Deal-dagen graag interactief maken: informeren, maar niet alleen maar ‘zenden’. En dat is gelukt, want de gesprekken met deelnemers hebben ons ook veel nieuwe inzichten opgeleverd. Hopelijk hebben de deelnemers kennis en inspiratie opgedaan waarmee ze hun Regio Deal-voorstel, voor deze of een volgende tranche, nog verder kunnen aanscherpen.” 

Webinar

De Regio Deal-dagen werden voorafgegaan door een webinar op 19 september waar regionale partijen ook geïnformeerd werden over de kaders voor de vierde tranche Regio Deals en hun vragen konden inbrengen. Je kunt het webinar integraal terugkijken.

Contact

Ongetwijfeld zijn er nog aanvullende vragen over de specifieke opgaven in uw eigen regio. Medewerkers van de betrokken ministeries denken graag met u mee. Wilt u nog eens nader in gesprek gaan over uw mogelijke aanvraag van een Regio Deal voor deze of een volgende tranche? Neem dan contact op met regiodeals@minbzk.nl en we verbinden u graag met de juiste rijkscollega.

Blijf op de hoogte

Meer informatie over Regio Deals vindt u op Elkeregiotelt.nl., waar u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief. Volg ons op Twitter, @Elkeregiotelt.nl en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond Regio Deals.

Over Regio Deals

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het gaat immers pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat.

Dit kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Tot dinsdag 15 november kunnen regio's een aanvraag indienen voor de vierde tranche van de Regio Deals. In de loop van 2023 volgt een vijfde tranche.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Jeroen Liebers, Studio38c
In het plenaire programma van de Regio Deal-dagen draaide het niet alleen om informeren, maar ook om informeren. Zo maakte de spoken word-bijdrage van Laura Bliek over kwetsbaarheid in Arnhem veel indruk op de deelnemers. Foto: Jeroen Liebers, Studio38c