Toegankelijkheidsverklaring website

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.elkeregiotelt.nl