Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer (AR) doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bestedingen, hun bedrijfsvoering en hun beleid. De AR onderzocht het beleid dat de minister van BZK in 2023 heeft gevoerd rond Regio Deals. Het onderzoek richtte zich op de 1e t/m 3e tranche en de toekenning van de 4e tranche.