Kamerbrief selectie 5e tranche Regio Deals

Minister Hugo de Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de 22 voorstellen die het kabinet selecteert voor verdere uitwerking tot een Regio Deal in de vijfde tranche.