Regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde tranche

Op 11 mei 2023 is de regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde tranche  gepubliceerd. Een specifieke uitkering is  een bijdrage uit de Rijkskas die door of vanwege de minister onder voorwaarden wordt verstrekt voor een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten. De regeling bevat voorwaarden over de  uitvoeringsactiviteiten van de Regio Deals die in 2023 worden afgesloten (o.a. hoogte van de uitkering, de voorwaarden en de financiële verantwoording). De regeling is in hoofdlijnen gebaseerd op de derde tranche Regio Deals van LNV.