Presentatie Inleiding Brede welvaart in de regio (PBL)

Presentatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), verzorgd door Emil Evenhuis tijdens de Regio Deal-dagen in oktober 2022. De presentatie gaat onder andere in op de definitie van het begrip 'brede welvaart' en het onderzoeksprogramma dat PBL uitvoerde tussen 2019-2022 op verzoek van het ministerie van LNV.