Kamerbrief over vervolg uitwerking aanpak Elke Regio Telt

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang rondom Elke Regio Telt. Met de uitwerking van de kabinetsreactie op het rapport Elke regio telt! wordt de basis voor een langjarige aanpak gelegd om op duurzame wijze toe te werken naar vitale en leefbare regio’s. Dat is aanvullend op de al bestaande inzet op de kwaliteit van wonen, werken en leven in heel Nederland, zoals het kabinet dat doet met de Regio Deals.