Kamerbrief aanpak vierde tranche Regio Deals

Kamerbrief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot met kenmerk 2022-0000358621 over de aanpak van de vierde tranche Regio Deals, waarvoor regio's tussen 15 juli en 15 november voorstellen kunnen indienen.