Vijfde tranche Regio Deals

De kracht en eigenheid van regio’s overal in Nederland waarborgen, dat vindt het kabinet belangrijk. De meeste mensen zijn trots op het gebied waar ze wonen, voelen zich er mee verbonden en leven er graag.

Het kabinet vindt het belangrijk om deze manier van leven te koesteren, ook in het licht van opgaven die zich voordoen in deze regio’s. Niet alleen het economische telt: we moeten en willen ook naar welvaart en welzijn kijken. Naar alles wat onze samenleving bindt en wat mensen waardevol vinden. Zoals gezondheid, sociale verbondenheid en veiligheid. Naar wat we ook wel ‘brede welvaart’ noemen.

Daarom heeft het kabinet Rutte IV € 900 miljoen beschikbaar gesteld voor Regio Deals, verdeeld over drie tranches 2023, 2024 en 2025. Op 1 november 2023 zijn veertien nieuwe Regio Deals van start gegaan. 

Voor de vijfde tranche Regio Deals (2024) reserveert het kabinet in totaal € 384,6 miljoen, en voor de zesde tranche (2025) is een bedrag van € 257,1 miljoen beschikbaar.

Eerder was sprake van een andere verdeling. Het kabinet heeft besloten om € 84 miljoen van de zesde tranche over te hevelen naar de vijfde tranche. Dit heeft te maken met het aantal voorstellen in de vierde tranche en een toezegging van het kabinet naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen om € 50 miljoen te reserveren voor voorstellen uit de regio Groningen. Voor de vijfde tranche Regio Deals zijn 29 voorstellen ingediend, waarvan 22 uitgewerkt worden tot Regio Deals.

Afwegingskader

De integrale voorstellen van de regio’s vormen de eerste stap naar een Regio Deal. Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Deze voorstellen worden beoordeeld met behulp van het afwegingskader. Het afwegingskader telt vier aspecten: opgave, aanpak, financiën en organisatie.

Het afwegingskader voor de vijfde tranche Regio Deals staat in de brief van 3 juli 2023 aan de Tweede Kamer. Het afwegingskader is ook vanaf 7 juli 2023 op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te vinden. Het RVO is het ‘loket’ waar regio’s hun voorstellen voor een Regio Deal kunnen indienen én vragen kunnen stellen. Partijen zijn van harte uitgenodigd om de komende maanden contact te op te nemen voor een gesprek met de medewerkers van het programmateam Regio Deals en van de andere ministeries. Dat kan via de website van RVO of via regiodeals@minbzk.nl.
 

Procedure

Van vrijdag 7 juli tot en met 31 oktober 2023 konden regionale partijen voorstellen indienen voor de 5e ronde van de Regio Deals. In Medio februari 2024 worden de voorstellen aan de hand van het afwegingskader geselecteerd om verder uitgewerkt te worden tot volwaardige Regio Deals. Het streven is om de deals in 2024 (na de zomer) te sluiten.

Regio’s die meer tijd nodig hebben voor het uitwerken van een goed onderbouwde propositie, kunnen later een voorstel indienen voor de zesde tranche.

Tijdlijn Regio Deals

Bekijk hier de streefdata voor 'mijlpalen' Regio Deals in de tranches 5 en 6