Zuid-Hollandse Delta

De Zuid-Hollandse Delta is een nieuw en innovatief samenwerkingsverband. De regio wordt gevormd door de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Westvoorne; oftewel: de eilanden Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De regio is strategisch gelegen tussen de havens Rotterdam, in het Noorden, en Antwerpen, in het Zuiden. De gemeenten tellen gezamenlijk rond de 300.000 inwoners en hebben een werkzame beroepsbevolking van ca. 150.000 werknemers.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

In deze staan ze samen sterk op de thema's agrifood, toerisme en recreatie, duurzaamheid en innovatie. Zij zijn in staat om met deze speerpuntsectoren de komende jaren de economie boven-trendmatig te laten groeien en ons vestigingsklimaat te versterken. In de Zuid-Hollandse Delta is er echter een continu samengaan van natuur en bebouwde omgeving en bedrijvigheid. De uitdaging is om economische groei, duurzaamheid en ecologie hand in hand te laten gaan en daarmee de regio een kwaliteitsimpuls te geven. Het versterken van de innovatie op dit vlak is hiervoor de sleutel.

Deze regio wil haar brede welvaart versterken en bestaande voorzieningen behouden. Zij zien echter een daling van de potentiële beroepsbevolking tussen 2017 en 2025, als gevolg van ontgroening en vergrijzing. En verwachten zodoende in 2025 ca. 20.000 nieuwe werknemers nodig te hebben. Tegelijk vertrekken dagelijks ca. 56.000 mensen uit de regio om elders te werken en kunnen onvoldoende talenten in de regio nog de weg naar de regionale arbeidsmarkt vinden.

De regio bruist van de innovatieve ondernemers en initiatieven. Het is dus van belang om samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders onder deze opgaven te zetten en slim samen te werken!

Ambitie en aanpak

De Zuid-Hollandse Delta is een uniek gebied met sterke en innovatieve economische sectoren en een bijzondere natuur die duurzaam en innovatief wil groeien. Zij zetten daarom in op zowel economische als ecologische verbeteringen in de regio. Alleen op die manier houden ze als regio een duurzaam toekomstperspectief.

Ze richten zich op de thema's: duurzaamheid, agrifood, landschap en toerisme en arbeidsmarkt. Zo wordt een vliegwiel op gang gebracht voor de gehele economie. Door daarnaast in te zetten op arbeidsmarktmaatregelen in deze sectoren zorgen ze dat de arbeidsvraag opgevangen kan worden met arbeidskrachten uit de regio. Ze investeren ook in de natuur en het landschap, zo zorgen we voor een goed woon- en leefklimaat, dat meer werknemers en bewoners trekt. De regio blijft daarmee zijn belangrijke woon-, recreatie- en toeleveringsfunctie voor de Randstad vervullen.

Doelen:

  • Een energieneutrale Delta in 2040: we wekken net zoveel duurzame energie op als we in totaal gebruiken.
  • Een gezonde, toekomstgerichte, circulaire agrifoodsector die in 2030 internationaal koploper is in het gebruik van innovatieve technieken en werkwijzen.
  • De omgeving van het Haringvliet en de Voordelta wordt een natuur-, beleef- en recreatiegebied waarin natuur en recreatie elkaar versterken. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe.
  • Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de toenemende (vervangings)vraag naar arbeid te kunnen voldoen in de sectoren innovatieve techniek, agribusiness en toerisme en recreatie.
  • Aansprekende opleidingen voor innovatieve techniek, agribusiness en toerisme en recreatie voor de werknemers van de toekomst.

Partners en investering

De Regio Deal is mede tot stand gekomen door steun van:

Provincie Zuid-Holland, Scholengemeenschap Prins Maurits, RGO (Regionale Scholengemeenschap), STC Group, Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee, Economic Development Board Hoeksche Waard (triple helix), Landschapstafel Haringvliet (triple helix), Stuurgroep SmartWater (triple helix), Waterschap Hollandse Delta, NLDelta (triple helix).

Bijdrage van het Rijk en de regio, elk 7,5 miljoen euro. 

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal:

Website Regio Deal Zuid Hollandse Delta

Of volg hen via X @ZH_Delta of LinkedIn Zuid-Hollandse Delta.