Zeeland (afgerond)

Zeeland, de naam zegt genoeg. Eilanden, zeearmen, zandplaten: de regio heeft een kustlijn van 650 km. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van andere regio's. Het biedt ondernemers en inwoners volop mogelijkheden om te innoveren.

Dit een Regio Deal uit de 1e tranche.

Opgaven

De omvang en bevolkingsdichtheid, de eilandenstructuur, ligging aan de grens en de demografie bepalen de opgaven voor Zeeland. Kansen ziet Zeeland in de wisselwerking tussen land en zee, kansen voor vergroening van energie en industrie, een sterke agro-foodsector, aantrekkelijke recreatiegebieden, havens en bijbehorende logistieke sector.

Partijen werken via de Regio Deal Zeeland samen om het leef- en vestigingsklimaat van Zeeland te versterken, gericht op structurele effecten voor de (toekomstige) inwoners, bedrijven en toeristen in Zeeland.

Ambitie en aanpak

Regio Deal Zeeland investeert in een samenhangend pakket voor een sterk, bestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat van de regio. Hun ambitie steunt op drie pijlers:

 1. Kennis en innovatie
  Verbeteren en verbreden van innovatie- en startupvoorzieningen en verstevigen van het groen onderwijs en het bètaonderwijs en -onderzoek.
 2. Verbetering van de leefbaarheid door inzet op de woningvoorraad, de bereikbaarheid van scholen voor leerlingen/studenten, behoud van voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen, regionale arbeidsmarkt, kwaliteit van de Zeeuwse kust en cultuurvoorzieningen.
 3. Versterken van voorzieningen voor bedrijven
  Toekomstbestendige, duurzame bedrijventerreinen en innovatieve circulaire toepassingen.

De Regio Deal Zeeland ondersteunt tussen 2018 en 2022 de uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 met geld. De Regio Deal en het Investeringsprogramma bestaan uit 13 projecten.

Voorbeelden van projecten waar de Regio Deal Zeeland in investeert, zijn:

 • een opleidingsrichting op de University College Roosevelt in Middelburg gericht op techniek en innovatie, bijvoorbeeld rond water en klimaat;
 • het aanbieden van een training aan Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo vacatures in bijvoorbeeld de horeca te kunnen invullen; 
 • de bouw van een nieuwe fabriek in Terneuzen om piepschuim uit sloopprojecten te recyclen;
 • de uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp met een nieuw paviljoen en een Vier Vrijheden beleving;
 • subsidie voor huizeneigenaren die hun oude woning willen slopen, 2 kleinere woningen willen samenvoegen of een woning duurzamer willen maken.

Partners en investering

De deal wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met de vele regiopartners in de verschillende projecten en is voor de regio ondertekend door de provincie Zeeland. De Economic Board Zeeland zet zich samen met de provincie actief in om de uitvoering van het Investeringsprogramma waar nodig te ondersteunen en te zorgen voor verbindingen met andere initiatieven binnen en buiten Zeeland. In de Board hebben vertegenwoordigers van bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden zitting.

Het Rijk brengt 35 miljoen euro in, de regio 39,5 miljoen.

Meer informatie

Meer informatie over deze Regio Deal: 

www.zeeland.nl

www.economicboardzeeland.nl

LinkedIn provincie Zeeland en Economic Board Zeeland

X provincie Zeeland en Economic Board Zeeland

https://www.linkedin.com/company/economicboardzeeland