Regio Zwolle

Regio Zwolle, 22 gemeenten en 4 provincies, kenmerkt zich door een diepgewortelde traditie van samenwerken. Dat zie je terug in het DNA van de 780.000 inwoners. Zij gunnen elkaar iets, willen graag vooruit en kijken over hun grenzen heen. Regio Zwolle biedt een evenwichtige combinatie van dynamische steden en het rustieke landelijk gebied.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd heeft zij als groeiregio met uitdagingen te maken. Centrale opgave is om de regio 'duurzaam verantwoord' te laten doorgroeien: groeien in balans. De focus ligt op het gebied van circulair ondernemen, adaptief omgaan met klimaatsverandering, de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen stad en ommeland. Met de investeringen vanuit de Regio Deal creëren zij extra toegevoegde waarde voor de 780.000 inwoners woonachtig in Regio Zwolle en duizenden ondernemers in de regio.

Ambitie en aanpak

Deze Regio Deal is een investering in een wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het mkb en versterking van de recreatieve sector in balans met de omgeving. Zo wordt de samenleving en de manier waarop zij ons geld verdienen klaargemaakt voor de toekomst. Verder zet de Regio Deal Regio Zwolle in op het opvangen van klimaateffecten en het versterken van de samenwerking in de regio.

Partners en investering

De regionale partners zijn de: 22 gemeenten in Regio Zwolle (Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Nunspeet, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Zwolle), 4 provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland, Flevoland), de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, De Economic Board Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle, middelbaar en hoger beroepsonderwijs (Zwolse8), schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs werkgeversorganisaties (VNO, MKB en LTO Noord), vakbonden en UWV Werkbedrijf. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de ministeries Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap partner in deze deal.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

Het Rijk investeert € 22,5 miljoen, de regio investeert ook € 22,5 miljoen. Daarmee wordt een gezamenlijke impuls van € 45 miljoen gegeven voor meer brede welvaart voor de inwoners van Regio Zwolle.

Meer informatie

Meer informatie op datdoetdeal.nl en Regio Zwolle 

Of volg hen via 

LinkedIn Regio Zwolle of X Regio Zwolle (@RegioZwolle).