Noord-Limburg

De gezondste regio van Nederland. Dat is dé ambitie van acht gemeenten in Noord-Limburg. Een ambitie die past in een regio met een sterke focus op de productie van gezonde voeding, innovatieve bedrijven, toerisme en vitale gemeenschappen. Een sterke en ambitieuze regio die denkt in mogelijkheden en kansen.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De wereld om ons heen en ook onze regio is constant in beweging. Dit vraagt om innovatie en aanpassing. Stilstaan is dus geen optie. Gezondheid raakt iedereen en is de verbinding tussen economische en maatschappelijke activiteiten. Iedereen wil gezond zijn en blijven. Iedere ondernemer wil een gezond bedrijf en ieder bestuur een gezonde vereniging. In de gezondste regio gaat groei van welvaart hand in hand met de ontwikkeling van welzijn, vitaliteit en veerkracht.

Ambitie en aanpak

De gezondste regio word je niet vanzelf. Partners, ondernemers, inwoners, verenigingen en organisaties helpen hierbij. Samen bouwen zij een sterk netwerk en maken dingen mogelijk. De eerste stappen zijn gezet en er volgen er nog veel. De gezondste regio, daar plukt iedereen de vruchten van!

De vijf hoofdthema's zijn:

  • Vitaal en gezond
  • Future Farming
  • Talent aantrekken en behouden
  • Tegengaan van ondermijning
  • Grensoverschrijdende samenwerking

Deze Regio Deal geeft de mogelijkheid om te versnellen op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. Ambitieuze projecten, samenwerking van onderwijs en ondernemers in Fieldlabs, de bundeling van kennisontwikkeling in het Future Farming Institute, grensoverschrijdende samenwerking, innovatie en circulaire
innovaties. Met Veiligheidsprojecten zoals de vorming van een Regionaal
Interventieteam, de uitrol van het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied en de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing wordt hard gewerkt aan een veilige, leefbare en daarmee gezonde omgeving.
 

Partners en investering

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray gaan samen deze uitdaging aan.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

Het Rijk investeert 17,5 miljoen, de regio draagt minimaal hetzelfde bedrag bij.  

Meer informatie

Website Regio Noord Limburg

LinkedIn Regio Noord Limburg