Noardwest-Fryslân

De Regio Deal Noardwest-Fryslân heeft betrekking op het gebied dat zich uitstrekt over de gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en het noordwestelijke plattelandsdeel van de gemeente Leeuwarden. Een regio die zich kenmerkt door weidsheid, natuur, een rijke cultuurhistorie, pittoreske dorpjes en twee Friese Elfsteden: Franeker en Harlingen – havenstad en toegangspoort tot De Waddenzee. Een grensregio met de uitdagingen die kenmerkend zijn voor een gebied aan de randen van het vaste land. De gemeenten tellen gezamenlijk rond de 75.000 inwoners (aandeel regio Noardwest-Fryslân).

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche. 

Opgaven

De kern van de opgave zit in de enorme vergrijzing en ontgroening en de impact daarvan op de brede welvaart, specifieker het woon- en vestigingsklimaat. Als er niets wordt gedaan, ontstaat  een vicieuze cirkel van nóg meer ontgroening en vergrijzing. Het beïnvloedbare zit precies in die vicieuze cirkel. Vergrijzing en ontgroening > slechter woon- en vestigingsklimaat > (meer) vergrijzing en ontgroening. De Regio Deal Noardwest-Fryslân wil die tweede pijl dempen door stappen te zetten op allerlei andere gebieden die óók invloed hebben op het woon- en vestigingsklimaat. Kortom: ondanks de natuurlijke vergrijzing en ontgroening, het woon- en vestigingsklimaat zoveel mogelijk versterken.

Ambitie en aanpak

Samen met de drie gemeenten, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wordt binnen de Regio Deal integraal gewerkt langs drie pijlers: Vitale economie, Kwaliteit van leven en Natuurlijk in Balans om de regio de ontwikkelen tot voorloper in duurzame brede welvaart in een grensregio. De inwoners, het bedrijfsleven en het onderwijs in deze regio merken het verschil dat de Regio Deal maakt: de regio streeft naar een structuurversterking van de regionale economie, meer innovatiekracht en ondernemerschap, passende banen voor alle inwoners, ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor jongeren, een gezonde leefomgeving, vitale kernen en dorpen, ondermijning wordt het hoofd geboden, duurzame energie, een goede bereikbaarheid, gezonde natuur en behoud van het landschap.

De pijlers op een rij:

 1. Vitale Economie
  1. Hands on Valley
  2. Leven lang Leren
  3. Beleef Noardwest
  4. Nieuwe mobiliteit
 2. Kwaliteit van Leven
  1. Vitale kernen
  2. Ondermijning
 3. Natuurlijk in Balans
  1. Landschap, landbouw en water
  2. Energielandschap

Partners en investering

De Regio Deal is een samenwerking van het Rijk, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.

Rijk en Regio investeren beiden 20 mln. euro in deze Regio Deal. Deze Regio Deal is ondertekend door de ministeries van EZK, IenW, JenV, VWS, LNV en BZK.