Midden-Brabant

Midden-Brabant bestaat uit elf gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. De regio heeft circa 500.000 inwoners, 45.000 bedrijven in uiteenlopende branches en 50.000 studenten bij Tilburg University of een van de 5 hbo- en mbo-instellingen. Jaarlijks bezoeken 10.000.000 mensen de attractie- en natuurparken (o.a. Efteling) en culturele voorzieningen.

Midden-Brabant ligt gunstig ten opzichte van de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Rijn-Ruhrgebied: een essentiële hub in het mondiale goederenvervoer tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland. De regio is goed ontsloten en multimodaal bereikbaar. Tilburg-Waalwijk is al vier jaar op rij de nummer 1 logistieke hotspot van Nederland.

De regio kent een rijke geschiedenis van een bloeiende industrie (o.a. textiel en leder) met opvolgend economisch verval. Ze heeft aangetoond veerkrachtig te zijn door zich continu te vernieuwen. De regio is nu economisch vooral sterk in de maakindustrie, logistiek en leisure. Midden-Brabant heeft van oudsher een sociaal-maatschappelijk profiel en een uniek kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

De brede welvaart in Midden-Brabant is de afgelopen 10 jaar licht gestegen. De regio hoort nog wel bij de 25% laagst scorende regio’s.

Ondanks de grote diversiteit in economische en maatschappelijke sectoren en initiatieven ontbreekt het nog aan een goede verbinding binnen ketens en tussen kennis en praktijk. De opgebouwde (wetenschappelijke) kennis vindt nog niet haar weg naar het regionale mkb, het aandeel startups en scale-ups is laag, grote R&D concentraties ontbreken, evenals grote bedrijven die een trekkende rol pakken. Het opleidingsniveau en de huisvesting ontwikkelen zich positief, maar liggen nog beneden het landelijke gemiddelde. In enkele wijken leven inwoners korter dan gemiddeld in goede gezondheid. Door fijnstofemissies staat de luchtkwaliteit onder druk. De digitaliseringsgraad bij bedrijven blijft achter bij andere regio’s.

Midden-Brabant kan een grote sprong maken als het haar unieke kennispotentieel en dynamische ondernemersklimaat combineert om het regionale economische ecosysteem structureel te versterken en de bevindingen ter beschikking stelt aan andere regio’s in ons land.

Ambitie en aanpak

Met de Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ zet Midden-Brabant in op mensgericht innovatie voor succesvol ondernemerschap en het bevorderen van de brede welvaart in de regio én ons land. Vanuit de regionale ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant werken ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan deze opgave.

Dit doen ze door in de proeftuinen ‘Duurzaamheid’ en ‘Leefbaarheid en welzijn’ schaalbare innovaties te ontwikkelen. En deze te ‘Versnellen en verankeren’, zodanig dat de economische ontwikkeling hand in hand gaat met het verbeteren van de brede welvaart. Deze drie pijlers hebben als doel:

  • Duurzaamheid: een economie met circulaire materialen, minder afval, sluitende logistieke ketens en duurzaam vervoer, leidend tot een betere leefomgeving.
  • Leefbaarheid en welzijn: meer gezonde en gelukkige burgers in beter leefbare woonwijken en een (be)leefbaar Brabants landschap.
  • Versnellen en verankeren: een krachtig ecosysteem voor innovatie en impactvol ondernemerschap.

De proeftuinen bieden een innoveer- en experimenteeromgeving om te werken aan echt nieuwe oplossingen en systeeminterventies. Zoals Smart Port Waalwijk, de zero emission binnenhaven van de toekomst. Digitalisering en AI (vanuit onder meer het Tilburgse innovatiedistrict Spoorzone) versnellen de missies binnen de proeftuinen. Inzet daarbij zijn een verhoging in de arbeidsproductiviteit in het mkb, ondernemerschap met maatschappelijke impact en ondersteuning van ondernemers om tot duurzame bedrijfsvoering te komen.

De integrale aanpak met interventiestrategie werkt langs twee kanten: inzet van (wetenschappelijke) kennis in de maatschappij én leveren van data en methoden vanuit de praktijk aan de kennisinstellingen. Hierbij zet Midden-Brabant vol in op het benutten van het unieke kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data op wetenschappelijk, toegepast en praktisch niveau, zodat de regio daadwerkelijk het verschil kan maken voor de brede welvaart.

Partners en investering

Namens het Rijk nemen de ministers van BZK, EZK en IenW deel aan deze Regio Deal.

Namens de regio participeren de gemeenten Tilburg en Waalwijk, provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys en Onderwijsgroep Tilburg.

De regio investeert €17,5 mln; het Rijk draagt €12,5 mln bij.

Meer informatie

www.midpointbrabant.nl

LinkedIn Midpoint Brabant

X  @MidpointBrabant