Mainstage

De evenementensector in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft in de Regio Deal Mainstage zijn krachten gebundeld. De MRA strekt zich uit van Zandvoort tot Lelystad, van Heemskerk tot Hilversum en van Beemster tot Haarlemmermeer. De MRA kenmerkt zich door een rijk palet aan woonmilieus, een aantrekkelijk stedelijk voorzieningenaanbod en volop recreatiemogelijkheden in het gevarieerde buitengebied dat overal nabij is. Een stedelijke regio die functioneert als één grote stad met 2,5 miljoen inwoners, 300.000 bedrijven en 1,5 miljoen banen. Evenementen in de regio variëren van festivals tot sportwedstrijden en van concerten tot braderieën.

Dit is een Regio Deal uit de 4e tranche.

Opgaven

De evenementensector in de MRA kampt met drie grote opgaven: personeelstekorten en te weinig duurzaam perspectief op werken in de evenementensector, de ecologische voetafdruk van evenementen en de druk op de schaarse ruimte in de MRA. De Regio Deal Mainstage levert op vijf thema’s een bijdrage aan de versterking van de brede welvaart in de regio:

 • Bestaanszekerheid en het doorbreken van armoede
 • Aansluiting arbeidsmarkt, onderwijs en samenleving
 • Duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt
 • Klimaatneutrale en circulaire transitie
 • Spreiding en overlast evenementen verminderen

Ambitie en aanpak

Mainstage staat voor het versnellen van de oplossingen van de evenementensector van morgen! In de komende jaren inspireren, enthousiasmeren en binden ze via Mainstage 5000-8000 deelnemers. Door jongeren en (jong)volwassenen gedurende een intensieve periode te begeleiden en courses aan te bieden, worden zij geholpen een duurzaam toekomstperspectief te vinden in de evenementensector, met carrièrelange ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast werkt deze deal toe naar de opschaling van goede ideeën en innovaties met het regionale MKB uit de evenementensector, het ontvangen en organiseren van handelsmissies en een internationale summit.

Programmalijnen

 1. Innovatie
  Binnen de programmalijn Trade werken de partners in de Regio Deal samen om de regionale ondernemers werkzaam in de Nederlandse evenementensector te helpen om (inter)nationaal op te schalen en de evenementensector op die manier weer sterk op de kaart te zetten als Nederlands (export)product.
 2. Human Capital 
  In de programmalijn Human Capital worden 5000-8000 inwoners van de MRA nieuwe vaardigheden aangeleerd om succesvol te kunnen instromen in o.a. de evenementensector. Een deel hiervan zijn inwoners die op dit moment niet werken.
 3. Trade
  Het programma Innovatie vormt een springplank voor innovatief talent dat aan maatschappelijke uitdagingen en circulariteit van evenementen wil werken. In samenwerking met onderwijs en onderzoek worden kansrijke innovaties snel gekoppeld aan het regionale MKB in de evenementensector. Ook werken grote en kleine festivals en andere publieksevenementen hierin met elkaar samen om zo te verduurzamen en van elkaars innovaties en initiatieven te leren.

Partners en investering

Gemeente Almere, Gemeente Zaansatd, ROC Regio College, The Support Group, Dutch Grand Prix Race B.V., TIG Sports, ID&T, Tribe Company, A’dam Six Senses B.V., Westergas.

Endorsing partner: Metropoolregio Amsterdam

Het ministerie van BZK, OCW, IenW, EZK, SZW.

Rijksbijdrage: €5 mln, regionale financiering: €8,6 mln

Meer informatie

https://mainstage.nu/ 

NEXTSTAGE