FruitDelta Rivierenland (afgerond)

FruitDelta Rivierenland is een veelzijdige regio met bijna een kwart miljoen inwoners, gelegen tussen de grote rivieren in het hart van Nederland. Dit gebied is een ongekend vruchtbare delta waarvan het DNA wordt gevormd door de centrale ligging in het land, de tuinbouw, de logistiek, het unieke rivierenlandschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat.

Drie rivieren stromen door dit gebied: de Maas, de Rijn en de Waal en daarmee vormt deze regio een cruciale schakel in de Nederlandse Delta. Economisch bestaan er nauwe banden met de aangrenzende provincies en regio's. De A2 en A15 doorkruisen het gebied en vormen een belangrijke kennisas (Amsterdam-Eindhoven) en vervoercorridor voor de regio. Deze ligging op het kruispunt van snelwegen maakt Rivierenland tot een aantrekkelijke logistieke hotspot. Ook de verschillende treinverbindingen maken dat je zo in de Randstad of het zuiden van het land bent.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

Naast krachtig, weten zij ook dat ze kwetsbaar zijn. Verdroging bedreigt het gebied. De agribusiness maakt dat ze de grootste energieslurper van Gelderland zijn. Door het gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen en circulaire ketens moeilijker tot stand komen. Zij beschikken niet over een eigen universiteit of hogeschool en er is geen grote centrumgemeente of grote multinational die de kar voor ons trekt. Ook telt deze regio relatief veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. Om in de toekomst een goed functionerende arbeidsmarkt te behouden, zijn nu verdere investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt noodzakelijk.

Ambitie en aanpak

Streven is dat iedereen in FruitDelta Rivierenland kan meedoen. Ook willen zij dat alle inwoners meedelen in maatschappelijke welvaart. FruitDelta Rivierenland levert een waardevolle bijdrage aan de economische kracht van ons land en wil dat uiteraard blijven doen. De Regio Deal helpt om de kracht van de regio nog verder te versterken en om de kwetsbaarheden aan te pakken.

Partners en investering

Deze ambitie waarmaken alleen is lastig. In de regio slaan daarom een krachtig cluster van overheid, ondernemers, onderzoek/onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners de handen ineen. Samen met de hulp van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. De provincie en het rijk hebben met de toekenning van de Regio Deal de kracht van FruitDelta Rivierenland onderkend en zijn partners in het versterken van onze regio. Het proces van de Regio Deal zetten zij ook in om de samenwerking met alle partners nog sterker te verankeren.  Met elkaar nieuwe samenwerkingstructuren ontdekken en uitproberen.

In de Regio Deal is een robuust projectenportfolio gemaakt om stevig aan de slag te gaan. Neem bijvoorbeeld het project Fruit Tech Campus. De fruitsector slaat de handen ineen voor een ontwikkelingsprogramma voor educatie en innovatie gericht op de fruitteelt. Onderwijs en bedrijfsleven worden met elkaar verbonden. Er wordt een fruitgerichte opleiding ontwikkeld met een praktijklocatie en een onderwijsprogramma. Dit is uniek in Nederland. Of kijk naar de diverse projecten die zich richten op waterbeschikbaarheid: het realiseren van waterbergingsgebieden, het optimaliseren van het hoofdwatersysteem en het toepassen van waterbesparende maatregelen in de tuinbouwsector. Het Waterschap Rivierenland is hierbij een belangrijke partner. Ook is er een Regionaal Investeringsfonds, waarmee de Regio Deal vergroot kan worden zodat nog meer innovatieve projecten van de ondernemers en maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden.

31 IJzersterke Regio Deal-projecten dragen bij aan het uiteindelijke doel: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft.

In totaal is 15 miljoen euro beschikbaar voor deze Regio Deal. De regio draagt 7,5 miljoen euro net als het Rijk. 

Meer informatie

Meer informatie op de website van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, LinkedIn Fruitdelta Rivierenland of op X via  @regiofruitdelta.