Foodvalley

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de ambitie van de negen partners van de Regio Deal Foodvalley.

Dit is een Regio Deal uit de 2e tranche.

Opgaven

De regio Foodvalley heeft veel kennis over duurzame manieren van voedsel produceren. De regio heeft 2 universiteiten. Er wordt  gewerkt aan nieuwe ideeën voor voeding en gezondheid, voor de consument en voor de ondernemer. Hoe kunnen we het aantrekkelijk maken voor een bedrijf om duurzaam voedsel te produceren, dat rekening houdt met een goede leefomgeving voor mens en dier? Hoe zorg je dat gezond eten aantrekkelijk en betaalbaar is, zodat het door iedereen wordt gebruikt?

Kortom, regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van circulaire landbouw, voedsel en gezondheid voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst. 

Ambitie en aanpak

Thema's uit de Regio Deal Foodvalley

  1. Duurzame landbouw
    Ontwikkeling van maatregelen voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen, ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor agrariërs en werken aan een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners in het gebied. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, beter drinkwater én beter voedsel.
  2. Gezonder eten
    Creëren van een omgeving die mensen verleidt tot het eten van gezond en duurzaam voedsel, onder andere bij bedrijven, gemeenten, scholen en ziekenhuizen. Door gezonder te eten, worden de inwoners zelf ook gezonder.
  3. Innovatie en het delen van kennis
    Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, hebben bedrijven kennis nodig. Daarom worden bedrijven geholpen deze kennis te krijgen.

Partners en investering

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en acht partijen uit de regio: Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Het Rijk draagt 20 miljoen bij aan deze Regio Deal, de regio levert een bijdrage van ca. 53 miljoen euro.

Meer informatie

Website Regio Deal Foodvalley

LinkedIn Regio Deal Foodvalley

X Regio Foodvalley (@RegioFoodvalley)