Drechtsteden-Gorinchem

De Drechtsteden en Gorinchem vormen samen het vijfde stedelijke gebied van Nederland. Acht gemeenten in twee regio's met dezelfde kenmerken: een rijke historie en een eeuwenoude traditie van vakmanschap, waar innovatiedrang en hard werken de boventoon voeren.

Dit is een Regio Deal uit de 3e tranche.

Opgaven

De Drechtsteden en Gorinchem vormen samen een sterke regio. Om te zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft, moet er geïnvesteerd blijven worden in mensen, innovatie en in de economie. Daarom heeft de regio, samen met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineengeslagen om nieuwe verbindingen te leggen, anders samen te werken en initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart in deze regio's te versnellen.

Ambitie en aanpak

In het hele gebied gaan resultaatgerichte, regionale en lokale projecten van start. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. De Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem richt zich op drie thema's:

  1. Human Capital,
  2. Toegepaste innovatie 
  3. Dynamische oevers.

Er wordt geïnvesteerd in het bedrijfsleven voor meer innovatie zodat het toekomstbestendig is en blijft zorgen voor banen voor onze inwoners. Ook gaat de regio met het geld investeren in meer dynamiek aan de oevers. Door bedrijfsverplaatsingen ontstaat er meer ruimte voor wonen aan het water en recreëren. Op die manier zijn ze in staat om nieuwe verbindingen te leggen, anders samen te werken en initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart in deze regio's te versnellen.

Partners en investering

De regionale partners zijn alle gemeenten van de regio Drechtsteden, de gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland. De Regio Deal wordt bovendien actief ondersteund door bedrijfsleven, onderwijs, zorgorganisaties, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Economic Development Board Drechtsteden en Economic Board Zuid-Holland.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt het bedrag met 22,5 miljoen euro. Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Regio Deal Drechtsteden, LinkedIn Smart Delta Drechtsteden of X via @SmartDeltaDS.