Bonaire, St. Eustatius en Saba

De Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland. De relatief kleine gemeenschappen op de drie eilanden kennen een veelheid aan opgaven.

Dit is een Regio Deal uit de 1e tranche.

Opgaven

Vanuit de Regio Envelop is in twee tranches geld beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan de gewenste versterking van de samenleving en brede welvaart op de eilanden. Prioriteit daarbij is het verbeteren van het economisch perspectief onder meer door versterking van de sociale en fysieke infrastructuur en het terugdringen van armoede.

Ambitie en aanpak

Vanuit de Regio Envelop zijn de volgende projecten ondersteund:

 • Zeehaven Saba
 • Landbouwontwikkeling Saba
 • Kuststrook erosieproblematiek Sint Eustatius
 • Opslag brandstof Bonaire
 • Sociale woningbouw Bonaire
 • Landbouwontwikkeling Bonaire, incl. slachthuis
 • Job Center Bonaire
 • Versterking onderwijs-arbeidsmarkt CN
 • BES(t) 4 kids CN
 • Koraalherstelplan CN
 • Versterking governance Sint Eustatius

Partners en investering

De projecten bouwen voort op het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 (14 november 2018) en de Saba Package (27 juni 2019). Deze bestuursakkoorden zijn er op gericht de goede samenwerking tussen het Rijk en de openbare lichamen te verankeren en verder uit te bouwen. Dit zorgt voor een gerichte aanpak en uitvoering van de uitdagingen en kansen die er op de eilanden zijn en waar de het Rijk en de openbare lichamen gezamenlijk aan werken. Er wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang van deze afspraken.

Vanuit de Regio Envelop is € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor deze projecten in Caribisch Nederland.

Meer informatie

Meer informatie op de website van Rijksdienst Caribisch Nederland

Links naar twee kamerbrieven:

Kamerbrief 2020 Regio Envelop Caribisch Nederland

Kamerbrief 2018 Regio Envelop Caribisch Nederland