Werkbezoek aan Sint Eustatius en Saba

Programmadirecteur Regio Deals Natalie Burgers en dealmaker Marianne Schrama bezochten van 27 tot en met 30 mei Sint Eustatius en Saba, de Caribische eilanden van ons Koninkrijk. Het bezoek stond in het teken van een nadere kennismaking met gezaghebbers, commisioners en de lokale dealmakers. Een tour langs  potentiële projecten van de Regio Deals gaf een goed beeld van de verschillende uitdagingen op deze eilanden. Ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering was op werkbezoek op de Caribische eilanden en ging in gesprek over de twee komende Regio Deals.

5e tranche

Afgelopen februari stelde het Rijk 384,6 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in 22 regio’s te verbeteren. Saba en Sint Eustatius (ook wel Statia genoemd) zijn er 2 van. Zij zullen respectievelijk 5 en 10 miljoen euro ontvangen om hun plannen de komende jaren te realiseren. Momenteel stellen Saba en Statia samen met het Rijk de convenanten op, net als de andere 20 geselecteerde regio’s van de 5e tranche Regio Deals. In het najaar van 2024 volgt het officiële startmoment van de deals.

Sint Eustatius

Dit eiland, ook wel Statia genoemd, kampt met complexe, meervoudige sociaaleconomische opgaven, ondanks het mooie landschap en de rijke biodiversiteit. Met de Regio Deal wil het eiland het cultureel, historisch en natuurlijk erfgoed en sociale en culturele ontmoetingsplaatsen versterken, en vervolgens via eilandmarketing meer toeristen trekken. Ook is expliciet aandacht voor passende herdenking van het slavernijverleden van dit eiland, voor meer baankansen in de gezondheidszorg en meer toegankelijke zorglocaties. Naast het bespreken van het convenant en enkele informatieve presentaties waar staatssecretaris van Huffelen aanschoof, werden diverse potentiële projecten bezocht. Zoals de botanische tuin (herstel van eilandflora), het Madam Theatre (restauratie van het centrale ontmoetingspunt en theater), het historische Fort Oranje (restauratie/renovatie) en het verouderde Health Center (bouw van een nieuw gezondheidscentrum).

Saba

Ook op Saba sprak de staatssecretaris met dealmakers van Saba en de vertegenwoordigers van het ministerie van BZK (Koninkrijksrelaties en Regio Deals) over de toekomstige Regio Deal van Saba. Saba wil daarmee de kansen voor de eilandbewoners vergroten door de bouw van een wijkcentrum (Saba Enrichment Centre). Een multifunctionele plek met naschoolse activiteiten voor scholieren, sport en cultuur voor alle inwoners én een plek voor het bedrijfsleven met informatie en voor (jonge) ondernemers. De inhoudelijke gesprekken werden afgewisseld met het bezoeken van een aantal locaties zoals de Sea and Learn Foundation waar wetenschap, onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid van de zee rondom Saba samenkomen, de Comprehensive School in St Johns (school voor voortgezet onderwijs) en het Enrichment Center (kinderopvang BES(t)4Kids.

Regio Envelop - Regio deal BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Vanuit de Regio Envelop is eerder 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan versterking van de samenleving en brede welvaart op de 3 eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bedrag is ingezet voor 5 meerjarige projecten: het programma BES(t) 4 Kids (verbeteren kinderopvang en aansluiting op basisonderwijs), het versterken van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, een jobcentrum op Bonaire, het Koraalherstelplan, en tenslotte het versterken van de governance van Sint-Eustatius (o.a. vernieuwing van de ICT-infrastructuur en trainingen voor het gebruik van de nieuwe software).