Zesde tranche Regio Deals gaat definitief door!

De zesde tranche van de Regio Deals wordt vanaf de zomer van 2024 opengesteld. Dat staat in de Voorjaarsnota 2024 waarmee het kabinet akkoord is gegaan. Vanaf de zomer kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen voor een nieuwe ronde Regio Deals. Hiervoor is ruim € 257 miljoen gereserveerd. 

Regio’s kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin.

Vijf eerdere rondes Regio Deals

In vier eerdere rondes zijn in totaal al 44 Regio Deals van start gegaan, enkele hiervan zijn al afgerond. Voor de vijfde tranche zijn afgelopen februari 22 nieuwe Regio Deals geselecteerd. Deze starten naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.  

Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk. En of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting van dit jaar. Daarnaast geeft de regering alvast een vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar. Minister van Weyenberg van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2024 inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bekijk wat er in de Voorjaarsnota 2024 staat.