'Elke regio telt!' en Regio Deals besproken tijdens werkbezoek aan Limburg

Op 28 augustus bezocht demissionair minister Hanke Bruins Slot Zuid-Limburg. Na het ontvangst in Schinveld voerde de minister gesprekken over het rapport ‘Elke regio telt!’ en de Regio Deals voor Zuid-Limburg met inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens
Minister Bruins Slot in gesprek met bewoners van Schinveld over de leefbaarheid en veiligheid

In Schinveld, een dorp aan de grens met Duitsland sprak demissionair minister Hanke Bruins Slot in het eerste deel van de middag met wethouder Bastiaens (Maastricht) over de wijze waarop in Zuid-Limburg wordt samengewerkt binnen de twee Regio Deals. Met de burgemeesters Wever (Heerlen), Geurts (Beekdaelen) en De Boer (Landgraaf) ging het gesprek over de opgaven in Parkstad Limburg, maar ook de uitdagingen en kansen in de samenwerking met de regio Aken.

Leefbaarheid in Schinveld

Na deze eerste gesprekken met bestuurders, werd gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bewoners van Schinveld over het rapport ‘Elke regio telt!’. In Schinveld ligt de nadruk op de uitdagingen van kleine, landelijke kernen. Zo is er leegstand en afname van het winkelaanbod, wat ook voor problemen zorgt op het gebied van veiligheid en ondermijning. De Regio Deal Parkstad Limburg die in 2023 van start gaat, heeft Schinveld dan ook als één van de focusgebieden om te werken aan een toekomstbestendige kern. Daarnaast is Schinveld als onderdeel van gemeente Beekdaelen een gebied waar twee Regio Deals dit jaar van start gaan. De convenanten hiervoor worden dit najaar ondertekend. Tijdens de gesprekken met inwoners passeerden thema’s als veiligheid, voorzieningen en mogelijkheden voor jongeren om te wonen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens
Minister Bruins Slot in gesprek over veiligheid in Schinveld

In een aansluitend bestuurlijk gesprek over ‘Elke regio telt!’ met burgemeester Roel Wever (Heerlen), gedeputeerde Demollin en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven werd gesproken over elementen van het rapport "Elke regio telt”. De bijzondere ligging van Zuid-Limburg met méér dan 200 kilometer grens met het buitenland en de kansen die dat oplevert, kwamen ook in dit gesprek terug.

Chemelot

Als laatste onderdeel van het bezoek stond een rondleiding bij Chemelot op het programma. Dit 800 hectare grote industriegebied in Sittard-Geleen bestaat uit ca. 200 bedrijven waar ruim 8500 mensen werken. De ambities rondom dit gebied zijn om dé Euregionale en internationale vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in geavanceerde en duurzame chemie en slimme materialen te worden. Daarnaast is het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor zijn innovaties nodig en blijven uitdagingen groot. Twee bedrijven presenteerden hun inzet op dat vlak. Aan het einde van het bezoek werd dan ook geconstateerd dat de ambities zeker aanwezig zijn en er al mooie stappen worden gezet richting circulariteit, wat belangrijke ontwikkelingen zijn.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Ilse Leijtens
Minister Bruins Slot krijgt een presentatie over plannen rondom het circulair maken van afvalverwerking

Burgemeester Verheijen van Sittard-Geleen bedankte de minister voor het bezoek en de bereidheid met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven en kansen van en in Zuid-Limburg.