Complexe maar haalbare uitdagingen voor Regio Deal Veerkrachtige Veluwe

Op 28 juni 2023 was een bestuurlijk Rijk Regio Overleg met de Regio Deal Veerkrachtige Veluwe. Het gezelschap werd ontvangen op landgoed Schovenhorst in Putten en sprak over de complexe uitdagingen in het gebied.

Meer dan een natuurgebied

Dit bomenrijke gebied is onderdeel van wat voor veel mensen het natuurgebied Veluwe is met nationaal park de Hoge Veluwe en vakantieparken. Voor inwoners, organisaties en overheden in het gebied is de Veluwe veel groter: zij rekenen de Veluwse Randmeren, de IJsselvallei, de Veluwezoom en de Gelderse Vallei ook mee en noemen het ‘Bruto Veluwe’. Dat geldt ook voor de Regio Deal Veluwe en de samenwerking van de Veluwe Alliantie.

De Veluwe is meer dan een natuurgebied: er zijn veel boerenbedrijven gevestigd die te maken hebben met het stikstofvraagstuk, en met hen circa 19 bedrijven waarmee zij in de agrarische keten samenwerken. Ook is het een zeer drukbezocht gebied door recreanten en toeristen. Toerisme is de grootste sector in het gebied: 25% van de detailhandel en 50% van de horeca is daarvan afhankelijk. Met meer dan 500 recreatiebedrijven is de toeristische sector min of meer verzadigd, agrariërs die eventueel met hun bedrijf stoppen vanwege het stikstofvraagstuk, kunnen niet eenvoudig overstappen naar een recreatiebedrijf.
Daarnaast is op vakantieparken sprake van permanente bewoning (9.000 mensen, waarvan 3.000 in een zeer kwetsbare positie). Dit legaliseren is voor het gebied en de bewoners geen gewenste ontwikkeling. Kortom: complexe uitdagingen.

Deelnemers aan het Rijk Regio Overleg Veerkrachtige Veluwe

Aanjager en versneller

Met de Regio Deal als aanjager en versneller voor de reeds opgestarte samenwerkingen in de Veluwe Alliantie en het programma Vitale Vakantieparken, wordt op basis van brede welvaart-criteria gekeken naar de belangrijkste programmalijnen. Zo wordt gewerkt aan Vakantieparken van de Toekomst: hoe maak je die biodivers, natuurinclusief en energieneutraal? Ook is er aandacht voor het spreiden van toeristen en recreanten bij kwetsbare natuur als de Posbank om geen verdere schade te berokkenen. Met zogenaamd bestemmingsmanagement worden recreanten en toeristen verleid om de ‘gouden randen’ van de Veluwe te bezoeken (de randmeren, de IJsselvallei, de Gelderse Vallei en de Veluwezoom). Hiermee wordt tevens ingezet op biodiversiteit en wordt ingespeeld op de spreiding van de voorzieningen in dorpen. Nogmaals: complexe opgaven, maar haalbaar met de ingezette koers.
Ondanks deze opgaven blijken de Veluwe en haar inwoners buitengewoon veerkrachtig en in de Regio Deal wordt daar hard aan meegewerkt.

Na het Rijk Regio Overleg is het gezelschap de uitkijktoren op het landgoed opgeklommen, met een magnifiek uitzicht tot aan Flevoland aan toe en werd aan Natalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals, een overzicht van de projecten van de Regio Deal Veerkrachtige Veluwe overhandigd.

Een prachtig, groen bezoek aan een veerkrachtige regio, waarbij zowel de uitdagingen aangekaart werden als toekomstgericht werd gekeken naar wat er wel mogelijk is.