Bezoek aan Noord-Holland Noord in teken van ‘Elke regio telt!’

Op maandag 3 juli bracht minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Noord-Holland Noord. Ze was hier op uitnodiging van de regio om verder te praten over het rapport ‘Elke regio telt!’ en de brief die door Noord-Holland Noord hierop in reactie is gestuurd. De minister sprak daarom met zowel bestuurders en inwoners hierover.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Lex van Lieshout
Gesprek in Oudesluis over het rapport 'Elke regio telt!'

Samenwerken

Na ontvangst en welkom door de burgemeester van Den Helder, Jan de Boer, ging de minister in gesprek met regionale bestuurders die de brief hebben ondertekend. Hierin kwamen onder andere zorgen rondom wonen en bereikbaarheid aan de orde, elementen die van grote invloed zijn op de leefbaarheid in het gebied. De wens voor een betere samenwerking met de landelijke overheid werd uitgesproken en het belang van samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werd benadrukt. In het gesprek speelde het rapport ‘Elke regio telt!’ een grote rol. Nog voor de zomer zal een kabinetsreactie op het rapport ‘Elke regio telt!’ volgen.

Regio Deal Maritiem Cluster, Kop van Noord-Holland

Op het terrein het Willemsoord is ook METIP gevestigd, een gebouw waar kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters de krachten bundelen om de maritieme sector te versterken. Dit is opgericht als onderdeel van een programmalijn binnen de lopende Regio Deal. Omdat de regio voor grote uitdagingen staat, werd ook hun voornemen benoemd om een aanvraag te doen voor een nieuwe Regio Deal. Om de successen uit de huidige deal te laten zien werd de minister rondgeleid door het METIP-gebouw en ging ze in gesprek met studenten en lokale ondernemers.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Lex van Lieshout
Rondleiding METIP

Oudesluis

Na de gesprekken in Den Helder vertrok de minister richting Oudesluis, waar ze in gesprek ging met inwoners en lokale bestuurders. Het rapport ‘Elke regio telt!’ heeft vijf voorbeeldregio’s gebruikt voor hun onderzoek. Ook inwoners van Oudesluis hebben meegewerkt aan het onderzoek voor het rapport. Na een korte wandeling door de kern Oudesluis werd er dan ook gesproken met de inwoners over wat er in kleine kernen speelt en wat er van het Rijk gevraagd wordt, zoals een betere verbinding. Ook werd helder hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor het leefbaar houden van hun gemeenschap Het was een waardevol gesprek, waar mooie inzichten in naar voren kwamen.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Lex van Lieshout
Rondwandeling door Oudesluis