Koning brengt met minister Bruins Slot werkbezoek aan regio Twente

Op woensdag 28 juni bracht minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met koning Willem-Alexander een werkbezoek aan de regio Twente. Het werkbezoek stond in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Groepsfoto met koning Willem-Alexander en minister Hanke Bruins Slot op het gemeentehuis Rijssen-Holten

Groene technologische topregio Twente

Het bezoek startte op Kampus Rijssen, die mede tot stand is gekomen door de Regio Deal Twente. Het is een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, bedrijven en zorginstellingen met vakopleidingen in onder andere de techniek, bouw, logistiek en zorg. Met deze Kampus is de inzet om jong en oud talent in de regio aan te trekken en te behouden voor de arbeidsmarkt. In het gesprek kwam goed naar voren hoe er gebruik werd gemaakt van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf. De koning en minister gingen ook in gesprek met een aantal leerlingen, docenten en ondernemer over het technische onderwijs en spraken met twee inwoners die een opleiding hebben gevolgd met hulp van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Tot slot spraken zij met de leden van Young Twente Board over Bruto Twents Geluk, de minister en Koning ontvingen van hen een hoodie.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
De minister en koning ontvangen een hoodie van Young Twente Board

Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland

Twente biedt veel kansen voor realisatie van beleidsdoeleinden door de ligging aan de grens. Daarom voerden de koning en minister ook een gesprek over grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. Door gezamenlijke projecten met de EUREGIO en RIEC-Oost Nederland wordt er bijvoorbeeld ingezet op betere bestrijding van criminaliteit die over de grenzen strekt. Het is hierbij noodzakelijk voor de regio Twente om goede contacten met haar Duitse buur te onderhouden om op langere termijn in GROS-verband te kunnen samenwerken.
Na deze gesprekken werd er een rondleiding over de Kampus gemaakt en onder andere een bezoek gebracht aan de machinewerkplaats. Dit gaf ook de mogelijkheid om met studenten in gesprek te gaan over het behouden van talent in de regio en welke kansen de Kampus ze op dat gebied biedt.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Gesprek over grensoverschrijdende samenwerking

Rondetafelgesprek weerbaar bestuur

Het bezoek werd voortgezet op het gemeentehuis van Rijssen-Holten. Hier volgde een gesprek over persoonlijke veiligheid en kwetsbaarheden binnen overheidsorganisaties voor ondermijning: actuele onderwerpen die na aan het hart van alle betrokkenen liggen. Met een aantal Twente burgemeesters, gemeentesecretarissen, Openbaar Ministerie, het RIEC en een afvaardiging van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kwamen onderwerpen als de impact van verruwing en polarisatie en de aanpak van ondermijnende invloeden ter sprake. Het Netwerk Weerbaar Bestuur zet zich in voor een openbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen, en levert daarmee een bijdrage aan een weerbare democratie.
De dag werd afgesloten met een informeel gesprek om na te praten en werd door alle betrokkenen als een succes ervaren.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt
Rondetafelgesprek weerbaar bestuur op het gemeentehuis van Rijssen-Holten