Werkbezoek aan Regio Deal Noordoost-Fryslân

Op 25 mei bezochten medewerkers van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regio Noordoost-Fryslân. Na het bestuurlijk overleg over de voortgang van de Regio Deal kregen zij een rondleiding langs projecten, gefinancierd uit de Regio Deal Noordoost-Fryslân/Holwerd aan Zee met als doel een krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De deelnemers aan het werkbezoek krijgen een presentatie

Na een warm welkom van de burgemeesters van Tietjerksteradeel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en vertegenwoordigers van de provincie, Stichting Holwerd aan Zee en de Versnellingsagenda startte de dag in Park Vijversburg in Tytsjerk, gevolgd door een bezoek aan De Molkfabryk in Burgum. ’t Bloemenparadyske verzorgde een uitgebreide lunch met lokale en verse producten. 't Bloemenparadyske zet samen met 9 lokale ondernemers deze streekproducten op de kaart met een Streekmarkt en is onderdeel van het programma Regiomarketing van de Versnellingsagenda.

Wouter Marchand van Planbureau Fryslân sloot het ochtendprogramma af met een tussentijdse evaluatie over de resultaten van de eerste twee jaar van de Versnellingsagenda.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
’t Bloemenparadyske verzorgde de uitgebreide lunch lokale en verse producten, grotendeels uit eigen tuin

Tien verschillende projecten vanuit de Versnellingsagenda namen het gezelschap mee de regio in. Ze vertelden over de oorspronkelijk doelen van het project, de huidige (tussen-) resultaten en de plannen voor de toekomst. Uit iedere programma vanuit de Versnellingsagenda was een project vertegenwoordigd. Zo wordt in de landbouw gewerkt aan een camera-gestuurde wiedmachine die via kunstmatige intelligentie onkruid en de gewassen van elkaar kan onderscheiden en het onkruid machinaal kan verwijderen (programma Toekomstige Agri&Food). Andere projecten toonden materialen, zoals het project Sign Again, dat van afvalmaterialen nieuwe plaatmaterialen maakt. Door het proces te standaardiseren biedt dit kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (programma Arbeidsmobiliteit).

De dag gaf inzicht in de projecten die onderdeel zijn van de lopende Regio Deal. Inmiddels zijn er meer dan 100 projecten gesubsidieerd, met als resultaat nieuwe samenwerkingen, nieuwe ontwikkelingen en een positief effect in de regio.

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die tijdens het werkbezoek zijn toegelicht:

Ontwikkeling Ondernemersschool (Ondernemers & Netwerk)
De Molkfabryk en Rabobank willen een lerend ondernemersnetwerk opstarten in de Molkfabryk. Om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en startende ondernemers te ondersteunen.

Slibhub Lauwersoog (Toekomstige Agri&Food)
De haven van Lauwersoog baggert iedere jaar veel slib. Het onderzoek en pilot is gericht om te kijken naar de voedingswaarden van slib en of deze grondstof kan worden hergebruikt in de landbouw. Op dit moment worden praktijkproeven uitgevoerd op landbouwgrond om de mogelijkheden van slib op grote schaal uit te testen. De resultaten zijn positief.

Bloemenparadyske (Regiomarketing)
Op de maandelijkse Streekmarkt in Kollum staan negen lokale ondernemers met streekproducten en regionale lekkernijen. Consumenten kunnen hier hun streekboodschappen doen. Inmiddels wordt de Streekmarkt voor het derde jaar georganiseerd.

Giga Insecta (Regiomarketing)
Met het evenement Giga Insecta wordt het belang van insecten voor behoud van biodiversiteit onder de aandacht gebracht. Het project is gericht op het trekken van meer bezoekers van buiten de regio.

Sign Again (Arbeidsmobiliteit)
Met het project worden niet alleen afvalproducten van Probo Sign gerecycled tot circulaire producten, maar het biedt daarnaast nieuwe kansen voor ontwikkel- en arbeidsplaatsen vanuit Dokwurk.

Camera-gestuurde Wiedmachine (Toekomstige Agri & Food)
Lauwersmeer Landbouw wil met het project een prototype van een landbouwmachine ontwikkelen die gebruik maakt van camera’s om onkruid te identificeren en gemotoriseerde tools gebruikt om deze automatisch te verwijderen.

VidScool (Wendbaar Vakmanschap)
Met de VidScooltool kunnen docenten digitaal ontwikkelen en online middelen efficiënt inzetten in de klas. Daarnaast kunnen de digitale hulpmiddelen worden ingezet voor hybride onderwijs.

Lisdodde als isolatiemateriaal (Bouwen aan de Bouw)
Het project is gericht op het ontwikkelen van isolatiemateriaal uit lisdodde en een integrale en lokale keten op te zetten voor de teelt, verwerking en toepassing van lisdodde als isolatiemateriaal.

Bouwen aan Ambitie (Bouwen aan Ambitie)
In de samenwerking tussen scholen, opleiding en bedrijven wordt gewerkt aan het ontdekken van je talenten en ambities. Zodat kinderen en jongeren ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.

De wisselwoning (Bouwen aan de Bouw)
De wisselwoning is een duurzame mobiele woonunit die volledig energieneutraal wordt ontwikkeld, met circulair materiaal en zonder het gebruik van staal. Deze kan ook nog eens gemakkelijk verplaatst worden. Uiteraard met de spant bouwmethodiek, zoals kenmerkend voor SpantenFabriek.