Minister Hanke Bruins Slot bezoekt projecten van Regio Deal Noord-Limburg

Op 15 mei 2023 bezocht minister Hanke Bruins Slot de regio Noord-Limburg. Ze startte de dag op de Brightlands Campus Greenport Venlo en sprak met bestuurders van de regio en het onderwijs en lokale ondernemers. De initiatieven die de minister bezocht sloten aan bij de zes programmasporen van de Regio Deal Noord-Limburg uit 2020.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rondleiding over De Brightlands Campus Greenport Venlo

Duurzame voedselvoorziening

De rondleiding over de Brightlands Campus vervolgde richting de Shared Facilities. Hier ontmoeten agrariërs, start-ups, MKB, corporates en onderzoeks- en onderwijsinstellingen elkaar en wisselen zij kennis en ervaringen uit. Brightlands Campus Greenport Venlo is het kristallisatiepunt voor het onderzoek naar een duurzame, toekomstbestendige voedselvoorziening in deze regio die van oudsher veel expertise heeft opgebouwd in glastuinbouw en het produceren van voedsel. Voor meer innovatiekracht in de regio en technologische vernieuwing  is met behulp van de Regio Deal het Future Farming Institute opgericht,, waarin wordt gewerkt aan maatschappelijke opgaves voor de agrifoodsector. Minister Bruins Slot gaf vandaag het startsein voor de bouw van de onderzoekskas van het Future Farming Institute.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het startsein voor de bouw van de onderzoekskas wordt gegeven

Regionaal talent

Onderweg naar America, een dorp in gemeente Horst aan de Maas, werd de minister bijgepraat door Jella Theeuwen, een oud-student van de University College Venlo over haar bedrijf, Innerbuddies. Innerbuddies is gespecialiseerd in op maat gemaakte voedingsadviezen op basis van ontlastingsanalyse. Er wordt gebruik gemaakt van Artificial Intelligence op de wetenschappelijke analyse in een persoonlijk voedingsadvies te vertalen. Ook dit sluit goed aan bij de ambitie van Regio Deal Noord-Limburg waar investeren in het behouden van talent voor de regio een kernpunt is. In onderstaande video vertelt Jella Theeuwen meer over haar band met de regio en haar bedrijf.

Jella Theeuwen, oprichter Innerbuddies, blijft in Venlo Noord-Limburg dankzij uitwerking Regio Deal

Euregio

Eenmaal aangekomen in America ging de minister bij groenteproductiebedrijf Van Dijck Groenteproducties BV langs, dat naast werkgelegenheid ook huisvesting biedt aan haar werknemers. Noord-Limburg kent een groot aantal internationale werknemers, die voor een groot aantal bedrijven in de regio hard nodig zijn. Samen met de gemeente wordt er dan ook ingezet op verantwoord werkgeverschap en maatschappelijke integratie. De minister voerde een gesprek met de oprichter en de bedrijfsleider van het bedrijf, samen met de wethouder, over de kansen en opgaven rondom deze doelgroep.

Tijdens de tweede busrit werd een gesprek gevoerd met directeur Maike Hajjoubi van Euregio Rijn Maas Noord, want voor de regio is het van belang om verder te kijken dan de landsgrenzen. Er zijn veel grenswerkers die studeren en werken in het buurland. Er is daarom een intensieve euregionale samenwerking, waarin Nederland met buurlanden samenwerkt om de economische kracht en levenskwaliteit in de regio te verhogen. Met behulp van de Regio Deal is de euregio toolkit opgestart, waarmee de samenwerking met Noordrijn-Westfalen wordt verstevigd. Dit gebeurt onder andere door communicatietrainingen, werkbezoeken en stedenpartnerschappen te organiseren tussen gemeenten aan beide zijden van de grens.

Investeren in de toekomst

De laatste stop van de dag was bij het University College Venlo, waar internationale studenten een belangrijke bouwsteen zijn voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De minister ging in gesprek met bestuurders en internationale studenten over de kansen die studeren in de regio biedt. Daarnaast ging zij in gesprek met de projectleider van de projecten Regio in je rugzak en Meet the Youngsters, omdat de ambitie om talent in de regio te behouden is niet alleen gericht op de studerende generatie maar begint al bij scholieren. De projecten beogen jongeren al op voortgezet en beroepsonderwijs in contact te brengen met interessante werkgevers in de regio middels excursies en opdrachten.

Aan het einde van het bezoek overhandigde de burgemeester van Venlo, Antoin Scholten een geschenk. Minister Bruins Slot: “Noord-Limburg is een unieke regio waar mensen terecht trots op zijn. Er is hier ontzettend veel gebeurd en ik ben echt onder de indruk van de samenwerkingen en fantastische resultaten.”

Bekijk de video gemaakt door Regio Deal Noord Limburg

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Geschenk aan minister Bruins Slot