Minister bezoekt Regio Deals Cleantech (Stedendriehoek) en Veluwe

Op maandag 17 april bezocht Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  de Regio Deals Cleantech (Stedendriehoek) en Veluwe. Dit werkbezoek aan de provincies Gelderland en Overijssel stond in het teken van brede welvaart en regionale samenwerking.

De minister werd in Zutphen ontvangen in buurtwerkplaats De Peppel, waar ze welkom werd geheten door gedeputeerde van Gelderland en plaatsvervangend Commissaris der Koning Jan Markink en burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn. De minister maakte nader kennis met de partners die haar tijdens dit bezoek vergezelden: gedeputeerde Jan van der Meer (Gelderland), gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel), burgemeester van Deventer en voorzitter van de regio Stedendriehoek Ron König, wethouder Eva Boswinkel (Zutphen) en Arko van Brakel van de strategische board Stedendriehoek.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Eva Boswinkel, locoburgemeester en wethouder in Zutphen, overhandigt de regionale uitvoeringsagenda aan minister Hanke Bruins Slot

Met het gezelschap bezocht de minister het Waterkwartier, een Zutphense wijk met relatief grote welvaartsverschillen. Vanuit de Regio Deal is een Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling opgezet om o.a. de economische zelfstandigheid van inwoners en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Zij sprak daar onder andere met enkele buurtbewoners. Buurtbewoner Eray: “Heb ik echt de minister een hand gegeven?”

Buurtbewoner Eray onverwachts in gesprek met de minister

Talentontwikkeling bij buurtwerkplaats De Peppel in Zutphen

In de ICT Werkplaats, die onderdeel uitmaakt van de buurtwerkplaats vertelden leermeesters Jan Brockotter en Kamal Terzikhan de minister hoe de ICT Werkplaats inwoners betrekt door hen een laagdrempelige ontmoetingsplaats te bieden om zo meer te kunnen leren over ICT. Het opdoen van ervaring in de werkplaats dient als springplank om een nieuwe werkomgeving te vinden.

De Werkmakers, ook onderdeel van de wijkgerichte pilot, helpt mensen zonder werk om (weer) een actieve rol in de samenleving te spelen. Daar sprak de minister onder andere met Piet van Veen en Gidie Ritzerveld van De Werkmakers en met inwoonster Mia: “Ik ben afgekeurd na een leven lang werken, voelde me nutteloos en wilde graag wat betekenen voor de wijk. Via Clemens Menting van Perspectief Zutphen kwam ik in contact met De Werkmakers. Nu organiseer ik wekelijks activiteiten voor mensen met beginnende dementie uit de buurt. Dat is zo fijn om te doen: het verdrijft hun en mijn eigen eenzaamheid, het is echt een lichtpuntje in de week.” 

Regio Deal-project Vliegwiel Waterkwartier heeft als doel om minimaal 120 bijstandsgerechtigden te betrekken bij vrijwilligerswerk om hun afstand tot de banenmarkt te verkleinen. Inwoners Mieke en Hugo vertelden de minister hoe deze initiatieven hen hebben geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. Ze zijn nu aan de slag in respectievelijk de administratie en de ICT.

Techniek ontdekken, innoveren en leren voor alle leeftijden op het New Tech Park

Na deze inspirerende gesprekken, vervolgde het gezelschap per bus de reis naar Apeldoorn. Onderweg spraken de bestuurders onder andere over brede welvaart in Oost-Nederland. Op het Apeldoornse New Tech Park verwelkomde wethouder Jeroen Joon de minister. In Apeldoorn bestaat een kwart van de arbeidsmarkt uit technisch geschoold personeel. Het New Tech Park wil inwoners inspireren om voor techniek te kiezen, op alle onderwijsniveaus. Zo lieten twee meisjes van de basisschool de minister zien hoe hun speelgoedautootje op waterstof reed. Ook ontmoette de minister verschillende ondernemers, onderwijsbestuurders én studenten die betrokken zijn bij dit initiatief om inwoners digitaal te scholen en zo vaardigheden te creëren én behouden die de regio een impuls kunnen geven.

Fietsend en lopend de natuur in

Na dit bezoek voegden bestuurders van de Regio Deal Veluwe zich bij het gezelschap en werd met een bus koers gezet naar Landgoed Schovenhorst in Putten. Samen met gedeputeerde Peter van ’t Hoog (Gelderland), burgemeester Henk Lambooij van Putten, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten Luc Berris en Willem Bijleveld, voorzitter van de alliantie Veluwe op 1 spraken zij onderweg over het belang van regionale samenwerking en samenwerking in de ‘triple helix’ van publieke en private organisaties en kennisinstellingen.

Op het Landgoed Schovenhorst in de gemeente Putten vertelde Willem Bijleveld over de samenwerking tussen inwoners, terreinbeheerders, (toeristisch) ondernemers en gemeenten. Met elkaar geven zij een constructieve invulling aan het spanningsveld tussen agrarisch ondernemen, recreëren en natuurbehoud. Bijvoorbeeld in de agrarische enclave Uddel, Elspeet, Garderen en Speuld. Ook kwam het masterplan IJsselvallei, dat over het breed verspreiden van toeristen over de Veluwe gaat, ter sprake.  

Op de fiets genietend van de prachtige omgeving, trapte het gezelschap naar Vakantiepark Veluws Bospark in Putten en het nabijgelegen vakantiepark Buitenplaats Putterheijde. Wandelend over de vakantieparken, schetste burgemeester Lambooij de opgaven van het programma Vitale Vakantieparken, een samenwerking tussen gemeenten en provincie in Gelderland, die zich buigt over vraagstukken die spelen voor de meer dan 500 vakantieparken in het gebied. De minister sprak ook met parkeigenaren Auke en Maaijke van Elten (Veluws Bospark) en Carolien Selderijk (Buitenplaats Putterheijde) over de uitdagingen en kansen voor vakantieparken. Zij vertelden de minister over hun inspanningen om hun vakantieparken te verduurzamen, welke uitdagingen zij tegenkomen bij het 100% elektrisch maken van recreatiewoningen.

Buitenplaats Putterheijde

Het werkbezoek werd afgesloten op de mooie buitenplaats Putterheijde. Minister Hanke Bruins Slot kijkt tevreden en dankbaar terug op de dag. “Bij de vakantieparken die ik bezocht, zag ik hoe een jonge generatie parkeigenaren het stokje van de ouders heeft overgenomen. En hoe ze hun bedrijven mee laten groeien met de tijd door werk te maken van vernieuwing en verduurzaming, met steun van de Regio Deal Veluwe. In het Waterkwartier in Zutphen, zag ik onder andere hoe de ICT Werkplaats bewoners een plek biedt waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen, op verschillende manieren. En in het NewTechPark in Apeldoorn zag ik hoe onderwijs en bedrijfsleven jongeren de kans bieden om aan relevante en levensechte technische projecten te werken, om zo al tijdens hun opleiding ervaring op te doen met lokale ondernemingen. Beide zijn mooie projecten die door de Regio Deal Stedendriehoek ondersteund worden.”