Een inspirerende kennisuitwisseling tussen Regio Deal Den Haag Zuidwest en Regio Deal Noordoost Brabant

In het kader van regionale samenwerking en het delen van kennis en ervaringen tussen verschillende Regio Deals in Nederland, heeft het team van Regio Deal Noordoost Brabant het team van Regio Deal Den Haag Zuidwest op 14 februari bezocht. Hoewel beide regio's andere thematische uitdagingen kennen, werden ervaringen en best practices uitgewisseld.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Een inspirerende kennisuitwisseling tussen Regio Deal Den Haag Zuidwest en Regio Deal Noordoost Brabant

Regio Deal Den Haag Zuidwest: een focus op brede welvaart in aandachtswijken

De lopende Regio Deal Den Haag Zuidwest bestaat uit 40 projecten die gericht zijn op het vergroten van de brede welvaart in aandachtswijken, met en voor de bewoners. Deze Regio Deal heeft veel geïnvesteerd in het meten van de impact van projecten, en nog belangrijker: het programma als geheel. Mei Lan Chung, programmadirecteur Regio Deal Den Haag Zuidwest, benadrukt het belang van koppel-/expertteams om complexe vraagstukken aan te pakken. “In Noordoost-Brabant spelen hele andere vraagstukken dan in de Regio Deal Den Haag Zuidwest; centraal staan daar vraagstukken rondom de landbouwtransitie”, aldus Mei Lan. “Maar het bezoek leverde hele inspirerende uitwisselingen op over regionale samenwerking, over methodisch 'puzzelen' aan gezamenlijke opgaves en over de complexiteit van financiële verantwoording bij publiek-private programma's als de Regio Deals.”

Regio Deal Noordoost Brabant: landbouwtransitie als centraal vraagstuk

In Regio Deal Noordoost Brabant ligt de focus op vraagstukken rondom de landbouwtransitie. Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant, kijkt terug op een geslaagd werkbezoek. “De uitwisseling met Den Haag Zuidwest heeft ons nieuwe inzichten gegeven die we kunnen gebruiken bij onze aanvraag en aanpak voor een nieuwe Regio Deal. Deze aanvraag zijn we aan het voorbereiden en willen deze later dit jaar indienen. Daarnaast is het goed om van tijd tot tijd feestelijk stil te staan bij de resultaten die we in de projecten realiseren. In een samenwerking is het belangrijk om successen met elkaar te blijven delen en te vieren. Dat doen we elk jaar op 14 februari.”

De kracht van kennisuitwisseling tussen verschillende Regio Deals

De kennisuitwisseling tussen Regio Deal Den Haag Zuidwest en Regio Deal Noordoost Brabant toont aan dat het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen verschillende Regio Deals van grote waarde kan zijn, zelfs als de specifieke uitdagingen en thema's per regio verschillen. Door de best practices, methodes en inzichten uit verschillende regio's te combineren, kunnen alle betrokken partijen hun aanpak versterken en effectiever bijdragen aan het bevorderen van de brede welvaart in hun gebieden.

Wil jij ook een kijkje in de keuken nemen bij een andere regio? De dealmakers van BZK leggen graag het contact zodat er een uitwisseling georganiseerd kan worden.