Een frisse blik naar de toekomst voor Regio Stedendriehoek

Hoe kan Regio Deal CleanTech - sinds 1 januari 2023 weer Regio Stedendriehoek genoemd - maximaal profiteren van het (regio)netwerk om het vestigings- en leefklimaat in de regio Apeldoorn, Zutphen en Deventer nog verder te versterken? Dat was de gedachte achter de brainstorm van Cleantech/Regio Stedendriehoek en het Rijk, met als ultiem doel ervoor zorgen dat deze regio een aantrekkelijke, groene, leefbare thuisbasis is en blijft.
Een korte impressie van de bijeenkomst eind januari.

Wijkgericht werken, Circulaire fabrieken, Newtech en Ontwikkelfonds, het is slechts een kleine greep uit de projecten waarin overheden, onderwijs en ondernemers onder de vlag van deze Regio Deal samenwerken aan de brede welvaart. De samenwerking is goed in deze pragmatische regio. Dat het altijd nóg beter kan, bleek uit de ideeën en ‘aanpakmentaliteit’ van de bevlogen deelnemers van VNO NCW Oost Nederland, Hogeschool Saxion, ROC Aventus. AWTI (Adviesraad voor wetenschap, techniek en innovatie), ROZ Groep, Regio Stedendriehoek en ministerie van BZK.  

Vrije ruimte

Net iets meer risico durven nemen bijvoorbeeld, daarvoor is vrije ruimte nodig waarbij ook wel eens iets anders gaat dan gedacht. Is die creatieve ruimte er bij de samenwerking? De nieuwe Uitvoeringsagenda van de Regio Stedendriehoek met de plannen voor de komende jaren gaat daar zeker bij helpen. Ook het integraal benaderen en oplossen van uitdagingen is een aandachtspunt. Een voorbeeld: de energietransitie, herstel van biodiversiteit en inzetten op bodem- en watersturende ruimtelijke ontwikkeling hebben raakvlakken. Een integrale aanpak is nodig, ook al betreffen het aparte beleidsdomeinen en portefeuilles van bestuurders. Daarmee creëer je een gezamenlijk succes in plaats van losstaande lokale successen. Een gedeeld succes staat of valt met het gevoel van verbondenheid en coalition of willing. Verbinding blijven zoeken en versterken tussen bestuurders, beleggers, bewoners, bezoekers & bollebozen (wetenschappelijke kennis), tussen alle betrokken organisaties in de regio én de ministeries in Den Haag, dat is de uitkomst van de bijeenkomst.

Werken aan de regio

Die samenwerking wordt bevestigd in eerdergenoemde Uitvoeringsagenda. Op 8 februari kreeg Mark Rutte een exemplaar overhandigd tijdens zijn bezoek aan de regioconferentie. Een bijzonder moment voor de Stedendriehoek en een bevestiging van het belang van Regio Deals.

Meer lezen over de regioconferentie doe je hier.