Drieëntwintig voorstellen voor nieuwe Regio Deals ontvangen

Tussen 15 juli en 15 november konden regionale partners voorstellen indienen voor een Regio Deal in de vierde tranche. Bij het ministerie van BZK, dat verantwoordelijk is voor de Regio Deals, zijn 23 voorstellen binnengekomen.

Voorstellen konden ingediend worden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het aanvraagformulier is inmiddels gesloten. Het kabinet beoordeelt de proposities die volledig en tijdig ontvangen zijn aan de hand van vier onderdelen van het afwegingskader: opgaven, aanpak, financiën en organisatie. Voldoet een voorstel aan de voorwaarden, dan kan een bedrag van tussen de 5 en 40 miljoen euro worden toegekend.

Beeld Regio Deals RVO
Beeld: ©RVO / Mediatheek Rijksoverheid

De voorstellen bevatten in totaal een financieringsverzoek van bijna 700 miljoen euro. Voor deze tranche is in totaal 284,2 miljoen euro beschikbaar. Vanwege het aantal ingediende voorstellen is het dus mogelijk dat niet alle voorstellen in deze tranche tot een Regio Deal zullen leiden, of dat een regio minder geld krijgt toegekend dan gevraagd. Bij de selectie houdt het kabinet rekening met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart het meest onder druk staat.

Begin 2023 zal het kabinet besluiten welke voorstellen het Rijk samen met de regionale partners zal uitwerken tot Regio Deals. In totaal heeft het kabinet 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals die bijdragen aan de brede welvaart in een regio. Naar verwachting wordt medio 2023 een oproep gedaan voor een vijfde tranche. Later volgt nog een zesde tranche. De exacte data zijn nog niet bekend. Eerst zal ook het proces rond deze vierde tranche geëvalueerd worden.

Heeft u vragen over het proces? Bekijk dan de Veelgestelde vragen op RVO.nl of neem contact op met het programma Regio Deals via de Contact-pagina.