Minister bezoekt vitale wijken in Zeist en Utrecht

Op 17 oktober bezocht minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijken Vollenhove in Zeist en Overvecht in Utrecht. Tijdens dit werkbezoek was er onder andere  aandacht voor projecten uit de Regio Deal Vitale Wijken en voor volksvertegenwoordigers met een beperking.

De minister startte haar werkbezoek bij ontmoetingscentrum het Volle Hof in de wijk Vollenhove in Zeist, waar ze verschillende actieve inwoners en vrijwilligers ontmoette. Onder hen Jantje Paasman van de Weg Geef Winkel. In deze winkel die tweemaal per week open is, worden gratis huisraad en andere spullen weggegeven aan mensen die het nodig hebben. Ook is er aandacht voor menstruatiearmoede en - een nieuwe ontwikkeling - anticonceptiearmoede in de wijk.

Beeld: Programma Regio Deals
Minister in gesprek met Jantje Paasman van de Weggeefwinkel. Paasman: “Zeg maar geen ‘u’ tegen mij. Alleen de deurwaarder en de Belastingdienst zeggen ‘u’.”
Beeld: Programma Regio Deals
Burgemeester Janssen en wethouder Hoogstraten van de gemeente Zeist luisteren samen met de minister naar de uitleg van Hans Goorhuis.

Hans Goorhuis, programmamanager van de aanpak Vollenhove Vooruit vertelde over de brede wijkaanpak. Zo is niet alleen de restauratie van de L-flat (mensen van het kookgas af) deel van die aanpak maar ook een altijd aanwezige en aanspreekbare wijkmanager die, samen met heel veel actieve & betrokken bewoners en vrijwilligers, zorgen voor fijne ontmoetingen. Die ontmoetingen, veelal met een kopje koffie en een broodje, vinden onder andere plaats in het centrum Het Volle Hof, dat onder andere met middelen van de Regio Deal Vitale Wijken tot stand is gekomen.

Beeld: Programma Regio Deals
Wandelend naar de gerenoveerde L-flat

Geduld en energie

Vervolgens bracht de minister een bezoek aan de L-flat in de wijk Vollenhove. Met haar bijna 728 appartementen en bijna 1900 bewoners, is de flat één van de grootste gebouwen in West Europa. De minister sprak met enkele inwoners van de L- flat, onder andere over de grote renovatie. De verbouwing heeft veel geduld en energie gevergd van de inwoners, maar velen van hen zijn tevreden met het mooie eindresultaat. In de L- flat is ook een flatcoach die inwoners met allerhande vragen helpt. Zo hoorde de minister ook een paar mooie voorbeelden hoe met praktische hulp bewoners weer vooruit zijn geholpen.

Beeld: Programma Regio Deals
In gesprek met een bewoner van de L-flat

Informatiedoolhof

Na het bezoek aan de L- flat en een wandeling in de wijk Vollenhove, vertrok de minister naar Utrecht Overvecht. In de bus sprak ze onder andere met raadsleden Bas van der Schild en Wilma Breddels uit Zeist. Het gesprek ging erover hoe het voor Bas, die een visuele beperking heeft, was om zijn werk als volksvertegenwoordiger te doen en voor Wilma hoe het is om oog te hebben voor collega’s met een beperking. Bas stipte met name het belang van toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie aan. Immers, met een visuele beperking kan het nog lastiger zijn om je weg te vinden in het informatiedoolhof dat raadswerk vaak met zich meebrengt. Bas vertelde dat de griffier in Zeist goed met hem meedenkt, omdat de griffier zelf ook een partner met een beperking heeft.

Beeld: ©Programma Regio Deals / Programma Regio Deals
Minister in gesprek met Bas van der Schild en Wilma Breddels
Beeld: Programma Regio Deals
Imad Najah,geboren en getogen en werkzaam in Overvecht en voormalig profvoetballer: “Het enige verschil tussen mij en sommige van mijn buurtgenoten die in de criminaliteit zijn geraakt, is dat er bij mij volwassenen waren die met mij wilde dromen en een perspectief boden en in me geloofden”.

Kapot Sterk

Gearriveerd in Overvecht Utrecht, sprak de minister o.a. met wethouder Streefland van de gemeente Utrecht, met juffen van groep 8 en medewerkers van buurtinitiatief “Kapot Sterk”. Onderwerp van gesprek waren onder andere ‘plofkrakers’. Die worden vaak in Overvecht ‘opgeleid’ en plegen vervolgens kraken over de grens, o.a. in Nordrein Westhalen. Kinderen in Overvecht hebben dromen nodig, want zonder dromen geen alternatief voor misdaad. Daarom werken bevlogen medewerkers uit de wijk Overvecht hard om al in groep 8 van de basisschool kinderen en hun ouders te helpen dromen te dromen en passies aan te wakkeren en te behouden.

Beeld: Programma Regio Deals
De minister sprak in Overvecht o.a. met de juffen van groep 8 en medewerkers van initiatief 'Kapot Sterk'

Na een rondwandeling in de wijk Overvecht, waar ook hard gewerkt wordt aan renovatie van de woningen & vergroening van de openbare ruimte, werd het werkbezoek van de minister afgesloten met een ontmoeting met onder andere Burgemeester Dijksma van Utrecht.

Beeld: Programma Regio Deals
Minister Bruins Slot in gesprek met burgemeester Dijksma van Utrecht