Via Vlissingen en Groningen naar een nationaal netwerk

Het Nationaal Netwerk Brede Welvaart, een samenwerking tussen 6 planbureaus (Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe, Fries Sociaal Planbureau, Het PON&Telos, HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving  en NEIMED Limburg), krijgt steeds meer vorm en betekenis. Eind juni kwam het netwerk weer bij elkaar in Groningen voor de  pre-conferentie.

Beeld: ©Sociaal Planbureau Groningen / Sociaal Planbureau Groningen

Het gezamenlijke doel is kennisuitwisseling rondom brede welvaart in de regio en specifiek het gebruik van brede welvaartmonitoring en brede welvaart als dialoogmodel binnen (regionaal) beleid. Bij de conferentie waren vertegenwoordigers uit vrijwel alle Nederlandse provincies, van landelijke partijen zoals CBS, PBL, SCP en de ministeries van LNV, I&W en BZK. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Groningen, Noordoost Friesland, de metropoolregio Eindhoven en Limburg bespraken de deelnemers hoe brede welvaart al wordt geïntegreerd in beleid en waar de obstakels en uitdagingen liggen. Het PBL en SCP deelden verder hun ervaringen rond brede welvaart in beleid en informatie over een analysetool die helpt bij onderzoek over de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart.

Na deze eerste 2 pre-conferenties vindt op woensdag 9 november 2022 in Brabant de landelijke conferentie plaats. Dit is tevens het startpunt voor het ontwikkelde nationale kennis- en leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’, dat onderdeel is van het bredere Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Wil je meer weten over dit netwerk? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Of meld je aan voor het brede welvaartscongres op 9 november in ‘s-Hertogenbosch.