Kom naar de Regio Deal-dagen en verbeter uw voorstel voor een Regio Deal

Bent u van plan om samen met regionale partners een aanvraag in te dienen voor een Regio Deal? Wilt u uw voorstel aanscherpen of wilt u meer weten over de voorwaarden? Kom dan naar een van de Regio Deal-dagen die de rijksoverheid in oktober organiseert.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Paul Tolenaar

In elk landsdeel wordt een Regio Deal-dag georganiseerd voor partijen die tijdens de vierde (deadline 15 november), vijfde (2023) of zesde tranche (2024) een voorstel voor een Regio Deal willen indienen. Dit kunnen gemeenteambtenaren zijn, maar ook regionale partners zoals maatschappelijke organisaties of private partijen.

De Regio Deal-dagen kunnen gezien worden als een verdieping op het webinar dat op 19 september georganiseerd wordt. Het is daarom raadzaam het webinar te volgen voorafgaand aan deelname aan de Regio Deal-dag. Aanmelden of terugkijken kan op RVO.nl.

Data en locatie Regio Deal-dagen

Het programma van elke Regio Deal-dag is hetzelfde, al zullen de vragen natuurlijk verschillen. We raden geïnteresseerden aan zich aan te melden voor de Regio Deal-dag in hun eigen landsdeel voor een op de regio toegesneden advies en om een goede spreiding te garanderen.

Programma

Programmaonderdelen
Tijdstip Onderdeel
13.00 – 13.30 uur  Inloop en registratie
13.30 – 14.00 uur Plenair programma
14.15 – 15.00 uur  Themasessies ronde 1 (parallel)
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.15 uur Themasessies ronde 2 (parallel)
16.15 – 17.00 uur Napraten met hapje en drankje

Tijdens de Regio Deal-dagen kunt u in themasessies vragen stellen aan experts, rijksambtenaren van alle ministeries en mensen die al eerder een Regio Deal hebben ingediend. Op het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor twee themasessies. Tevens kunt u aangeven welke vraag u graag aan bod wilt laten komen. Daarmee helpt u ons om de sessies goed te laten aansluiten op uw behoefte. Onderaan dit bericht vindt u meer informatie over de themasessies waar u uit kunt kiezen.  

Aanmelden

Update: de inschrijving voor de Regio Deal-dagen van 3 oktober in Tilburg en 5 oktober in Arnhem is inmiddels gesloten. Voor de Regio Deal-dagen in Den Haag op dinsdag 11 oktober en in Assen op donderdag 13 oktober, is aanmelden mogelijk tot maandag 3 oktober.

Enkele dagen voor de bijeenkomst krijgt u een e-mail met praktische informatie. Om de Regio Deal-dagen voor iedereen toegankelijk te maken, adviseren wij om per organisatie met maximaal 4 personen aan te melden.

Contact

Meer informatie over Regio Deals vindt u op Elkeregiotelt.nl en over de procedure voor het indienen van een propositie op RVO.nl. Volg ons op Twitter, @Elkeregiotelt.nl en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond Regio Deals.

Hebt u vragen over Regio Deals of heeft u zich aangemeld voor een Regio Deal-dag en bent u verhinderd? Neem dan contact met ons op via regiodeals@minbzk.nl.

Themasessies

Onderstaande themasessies worden in beide rondes verzorgd. U kunt in elke ronde een sessie kiezen.

Brede welvaart: breed beschouwen en keuzes maken!

Met de Regio Deals wordt beoogd om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers (met andere woorden, de brede welvaart) te vergroten. Tijdens deze deelsessie kunnen deelnemers vragen stellen aan experts en Rijksambtenaren over het toepassen van het brede welvaartskader bij het opstellen van een regionaal streefbeeld. Denk daarbij aan:

 • Beschikbare data en informatie over brede welvaart. 
 • Manieren om brede welvaart in uw regio in kaart te brengen.
 • Keuzes bij het opstellen van een plan om brede welvaart te vergroten.

It’s the governance, stupid! Samenwerken in een Regio Deal

Bij de Regio Deals maken regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Bij deze sessie kunt u terecht voor vragen over de samenwerking bij het indienen (en uitwerken) van een Regio Deal propositie. Denk aan vragen zoals:

 • Wanneer en hoe kunnen niet-overheden zoals culturele instellingen, inwoners, en ondernemers direct betrokken worden bij de Regio Deal?
 • Hoe hebben andere regio’s hun triple helix samenwerking voor een Regio Deal georganiseerd?
 • Hoe kan samenwerking over landsgrenzen georganiseerd worden bij een Regio Deal?
 • Moet er bij het indienen van een Regio Deal propositie al een samenwerkingsovereenkomst tussen regionale partijen zijn?

Wat mag het kosten? Financiering van de Regio Deals

Tijdens deze sessie kunnen regio’s hun vragen rondom financiën aankaarten. Denk hierbij aan:

 • Cofinanciering
 • Samenhang tussen Regio Deals en andere Rijksinstrumenten
 • Staatssteun
 • De uitkeringsvorm van Regio Deals

Meet the ministeries! Vragen over specifieke opgaven

Tijdens deze sessie zijn er Rijksbreed ambtenaren aanwezig om mee te denken vanuit hun beleidsterrein. Heeft u vragen over een specifieke opgave die u met een Regio Deal wil aanpakken? Of over een integrale aanpak van een complexe opgave in uw regio? Sluit dan aan bij deze sessie. Voorbeelden van onderwerpen die hier aan bod kunnen komen zijn:

 • Onderwijs
 • Armoede en schulden
 • Gezondheid
 • Economie
 • Klimaatadaptatie
 • Wonen

Nog niet uitgepraat?

Tijdens de Regio Deal-dagen ligt de nadruk op het bieden van ondersteuning bij uw Regio Deal-voorstel. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag ook een keer wat uitgebreider in gesprek gaat over de specifieke opgaven in uw eigen regio. De medewerkers van alle ministeries denken graag met u mee. U kunt daarvoor contact opnemen via regiodeals@minbzk.nl.

Over Regio Deals

In de Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het gaat immers pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat.

Dit kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Vanaf vrijdag 15 juli tot dinsdag 15 november kunnen regio's een aanvraag indienen voor de vierde tranche van de Regio Deals.