Vierde tranche Regio Deals geopend!

Vanaf vrijdag 15 juli tot dinsdag 15 november kunnen regio's een aanvraag indienen voor de vierde tranche van de Regio Deals. Eerder dit jaar besloot het kabinet de Regio Deals voor te zetten. Voor deze vierde ronde is 284,2 miljoen beschikbaar. Na drie eerdere rondes zijn momenteel 30 Regio Deals in uitvoering.

Voor deze nieuwe tranche geldt een aangepast afwegingskader met randvoorwaarden waar de voorstellen aan moeten voldoen. Het kabinet beoordeelt de voorstellen aan de hand van 4 onderdelen van dit afwegingskader: opgaven, aanpak, financiën en organisatie. Niet alle voorstellen die aan de voorwaarden voldoen, worden een Regio Deal. Begin 2023 zal het kabinet besluiten welke voorstellen het Rijk met de regionale partners zal uitwerken tot Regio Deals. Bij de selectie houdt het kabinet rekening met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waarin de brede welvaart onder druk staat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Voorstellen voor deze vierde ronde Regio Deals kunnen tussen 15 juli en 15 november 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), net als bij eerdere tranches. Ga voor informatie over voorwaarden, aanmeldformulier, beoordeling, selectie en planning naar de website van RVO/Regio Deals.

Meer weten?

Eerder heeft het kabinet besloten de Regio Deals voort te zetten. In deze deals werken de regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten en het goed wonen, werken en leven in regio’s extra te stimuleren.

Voor de periode 2022 tot en met 2025 is een budget van € 900 miljoen beschikbaar, dat nagenoeg gelijk wordt verdeeld over 3 tranches. Net als bij eerdere Regio Deals dragen regionale partijen ook bij aan de financiering. De bijdrage vanuit het Rijk is per deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.